The Main causes of the divorces in Spain and Lithuania and their consequences in the society (1992-2009 comparative analysis)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Main causes of the divorces in Spain and Lithuania and their consequences in the society (1992-2009 comparative analysis)
In the Journal:
Keywords:
LT
Nepilnos šeimos; Separacija; Skyrybos; Skyrybų pasekmės; Skyrybų priežastys; Skyrybų priežastys ir pasekmės.
EN
Consequences of the divorce; Divorce; Divorces; Monoparental families; Monoparental families, separation, causes and consequences of the divorce; Separation, causes.
Summary / Abstract:

LTPer pastaruosius 20 metų Europos visuomenėje vyksta pokyčiai įvairiose srityse: kultūroje, technologijose, politikoje, socialinėje, šeimos politikoje. Visi tie pokyčiai turėjo įtakos Ispanijos ir Lietuvos visuomenėse. Keičiasi gyvenimo sąlygos, stilius, vertybinės orientacijos, elgsena, nuostatos, pastebimos akivaizdžios šeimos transformacijos apraiškos. Straipsnyje siekiama ištirti skyrybų raidą Lietuvoje ir Ispanijoje nuo 1992 iki 2009 metų. Straipsnyje analizuojama skyrybų raida, jų priežastys ir pasekmės abiejų šalių visuomenėse, atkreipiant dėmesį į vadybinį aspektą. Remiantis oficialia statistine informacija apie skyrybas Lietuvoje ir Ispanijoje yra palyginami abiejų šalių bendri ir skiriamieji bruožai. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad abiejose šalyse skyrybos tapo dažnu reiškiniu. Autoriai teigia, jog be įprastų skyrybų priežasčių, jų skaičiaus didėjimą lemia ir politinės situacijos transformacija bei jaunų asmenų demokratijos kaip neribotos laisvės suvokimas. Įprastomis skyrybų priežastimis įvardijama: vieno iš sutuoktinių alkoholio vartojimas, menka bendravimo kultūra šeimose. Lietuvoje viena iš skyrybų priežasčių įvardijama emigracija. Ispanijai būdinga priežastis yra teisės aktų, palengvinančių skyrybų procesą, priėmimas. Tyrimas taip pat atskleidė, jog abiems šalims būdingos dvi reikšmingiausios skyrybų pasekmės: Lietuvos ir Ispanijos išsiskyrusių tėvų vaikų saugios ir harmoningos asmenybės vystymosi sutrikimas bei psichologinės pasekmės buvusiems sutuoktiniams.

ENDuring the last 20 years, there were many changes taking place in different spheres of the European society: cultural, technological, political, social and family policy. All those changes had influence to Spanish and Lithuanian societies. Living conditions, style, value orientation, behaviour, and attitudes are changing; there are evident changes noticed in the transformation of the family. The article intends to make an analysis of the development of divorce in Lithuania and Spain from 1992 to 2009. The article analyses the development of divorce, its reasons and outcomes to the societies of both countries having regard to the public aspect. According to the official statistic information about divorce in Lithuania and Spain, similar and different features of both states are compared. The research results reveal that divorce became a frequent phenomenon in both countries. The authors state that despite usual reasons for divorce, the increase in their number is influenced by the transformation of the political situation and the perception of the youth's democracy as an unlimited freedom. The following are the reasons for divorce in Lithuania: alcohol use by one of spouses and poor communication culture in families. Emigration is also identified as one of the reasons for divorce in Lithuania. In Spain, a typical reason is the adoption of legal acts facilitating the process of divorce. Moreover, the research revealed that two the most important outcomes are typical to both states: disorders of the development of safe and harmonious personality of children whose parents are divorced and psychological after-effects to ex-spouses.

ISSN:
2043-085X
Related Publications:
  • Lietuvos šeima : tarp rinkos ir politikos. Vilnius : Demokratinės politikos institutas, 2005. 77 p.
  • Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos / sudarė Mantas Adomėnas, Arūnas Augustinaitis, Tomas Janeliūnas, Darius Kuolys, Egidijus Motieka. Vilnius : Versus aureus, 2007. 439 p.
  • Šeima abipus sienų : Lietuvos transnacionalinės šeimos genezė, funkcijos, raidos perspektyvos / Aušra Maslauskaitė, Vlada Stankūnienė ; Tarptautinė migracijos organizacija, Socialinių tyrimų institutas. Vilnius : [Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras], 2007. 229 p.
  • Šeima, vaikai, šeimos politika : modernėjimo prieštaros / Vlada Stankūnienė, Aiva Jasilionienė, Raminta Jančaitytė. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2005. 275 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31646
Updated:
2014-04-21 09:09:21
Metrics:
Views: 7
Export: