Švietimas ir kultūrinė reprodukcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimas ir kultūrinė reprodukcija
Alternative Title:
Education and cultural reproduction
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2009, Nr. 1 (46), p. 125-133
Keywords:
LT
kultūrinė reprodukcija; švietimas; socialinė diferenciacija; socializacija..
EN
culture reproductive; education; social different; socialization..
Summary / Abstract:

LTPristatomo tyrimo tikslas - išnagrinėti, kokią įtaką žmogaus kultūrinei reprodukcijai turi švietimas. Straipsnyje aptariamas švietimo ir kultūros, gyvenamosios vietos ryšys ir įtaka tolesnei individo socializaciįai. Nagrinėjama aplinkos įtaka mokymosi rezultatams, individo savigarbai ir socialinei diferenciacijai. Nagrinėjama mokyklos, kaip vieno svarbiausių socialinių institutų, reikšmė ir įtaka tolesnei asmens reprodukcinei veiklai. Išvadose teigiama, kad kultūra yra adaptacinė reakcija, būdas, kaip žmogus prisitaiko prie savo aplinkos. Individui, kuris gyvena ir yra auklėjamas kitokioje nei dominuojanti kultūroje, iškyla sunkumų švietimo, socialinio ar etnokultūrinio gyvenimo srityse. Kiekviena socialinė klasė turi savo subkultūrą, sudarytą iš skirtingų modelių. Dažnai klasės turi net savo kalbas, kas trukdo joms bendrauti vienoms su kitomis. Mokiniai, atėję iš žemesnio socialinio sluoksnio, sunkiai pritampa prie dominuojančios kultūros, nejaukiai jaučiasi. Mokinių socialinė-ekonominė padėtis daro tiesioginę įtaką ir jų mokymosi rezultatams. Daugelio vaikų iš žemesnio socialinio sluoksnio paprastai mažesnis intelektinis koeficientas, nes su jais vaikystėje buvo mažai bendrauta, vaikai neturi išsiugdę pakankamai socializacijai būtinų įgūdžių. Individai ir ateityje neturi aukštų siekių, nesugeba savęs visiškai realizuoti, žema jų savivertė. Švietimo sistema ir kultūra tiesiogiai susijusi su individo kultūrine ir socialine reprodukcija. Švietimo sistemoje vyksta institucionalizuota kultūrinės sistemos, kuri dažnai apibūdinama kaip žinių ir įgūdžių visuma, reprodukcija.

ENCulture is an adaptive reaction. It is a way, by which a person adjusts to his environment. Culture means particular norms, traditions, and customs that depend on particular situation and assert in particular environment. Any individual, therefore, acting in a culture or subculture, "faces with heaps of different things, falls into different circumstance where the forms of "acceptable" behaviour might be different". For an individual, who lives and is educated in a different culture, might appear difficulties in the sphere of education, social or ethno-cultural life. Every social class has its own subculture that is composed from different models. Very often such a class might even have different languages that trouble the inner communication. For pupils that come from the lower social stratum it is difficult to adjust to the dominant culture, he/she feels badly, not comfortably. Socio-economic situation of pupils directly influences their learning results. Many children that come from the lower strata usually have lower IQ what is the consequence of low communication with them in their early childhood, they do not have enough skills needed for socialization. The feeling of hopelessness that crushes on pupils coming from a different cultural environment usually accompanies them through all their life as a psychological phenomenon, having impact on their aims, projects and aspirations.In the future such individuals have low self-estimation, do not have high aspirations, and are not potential to the full self-realization. Culture and system of education are directly connected with the individual's cultural and socio-economic reproduction. The individualized process of reproduction of the cultural system usually takes place in the system of education. The process could be understood as the whole of skills and knowledge. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20727
Updated:
2018-12-17 12:26:44
Metrics:
Views: 106    Downloads: 9
Export: