Santuokos sąlygos ir jų vykdymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Santuokos sąlygos ir jų vykdymas
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2006 [i.e. 2007].
Pages:
223 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Santuoka; šeima; Family; Marriage.
Contents:
Įvadas — Santuokos ir šeimos institutai ir jų sąveika: Santuokos ir šeimos institutų raidos tendencijos; Susitarimas tuoktis (sužadėtuvės) ir jo teisiniai padariniai; Bažnytinės (konfesinės) santuokos registracijos teisinė reikšmė; Faktinių santuokinių santykių įteisinimo įtaka šeimos teisinių santykių plėtotei — Santuokos sudarymo sąlygos ir draudimai: Susituokiančių asmenų laisvas apsisprendimas ir valios pareiškimas kurti šeimos teisinius santykiu; Santuokos subjektų minimalaus santuokinio amžiaus nustatymo kriterijai; Santuokos sudarymo draudimų reikšmė jos kokybei ir stabilumui — Procedūrinės santuokos sudarymo sąlygos ir jų įgyvendinimo problemos: Santuokos registravimo civilinės metrikacijos įstaigoje sąlygos ir jų įvykdymo užtikrinimas; Asmenų, negalinčių atvykti į civilinės metrikacijos įstaigą, santuokos įforminimo ypatumai — Priedai — Literatūra.
Keywords:
LT
Šeimos teisė / Family law.
EN
Marriage.
Summary / Abstract:

LTAtsižvelgiant į socialines, ekonomines ir politines permainas bei į tai, kad daugelyje valstybių santuokos ir šeimos sąvokos faktiškai susiliejo, keičiasi šeimos formos, vis dėlto santuoka kuriamą šeimą galima laikyti pragmatiškiausiu, plačiausiu tarptautinės bendrijos mastu pripažįstamu ir saugomu šeimos santykių kūrimo modeliu. Pažymėtina, kad užsienio valstybėse bendros praktikos adaptuoti teisę prie pasikeitusių socialinių realijų nėra, nes santuokos ir šeimos santykius reglamentuojančios teisės normos glaudžiai siejamos su kiekvienos valstybės kultūra, tradicijomis ir religinėmis normomis. Kita vertus, 2001 m. rugsėjo mėn. susikūrusi Europos šeimos teisės komisija (CEFL) palaipsniui siekia šeimos teisės harmonizavimo ir unifikavimo, nustatant Europos šeimos teisės principus atskirų jos institutų reglamentavimui. Monografijoje "Santuokos sąlygos ir jų vykdymas" kompleksiškai analizuojamos santuokos sudarymo instituto teorinės ir praktinio įgyvendinimo problemos, atskleidžiamos prioritetinės šeimos teisinių santykių kūrimo formos, atitinkančios tarptautinės teisės aktus bei Europos žmogaus teisių teismo formuojamą praktiką, kartu pateikiami pasiūlymai kaip mažinti šeimos deinstitucionalizaciją. Autorė formuluoja nuostatas, kaip optimizuoti materialinių ir procedūrinių santuokos sudarymo sąlygų bei draudimų reglamentavimą, t.y. papildyti, pakeisti ar panaikinti galiojančias teisės normas, neatitinkančias šeimos teisinių santykių kūrimo tikslų, poreikių, apsunkinančias jų racionalų funkcionavimą, sudarančias prielaidas jas neadekvačiai interpretuoti. [Iš leidinio]

ENTaking into consideration the social economic and political changes and the fact that in most states the concepts of matrimony and family became the same and the forms of the family have also undergone certain changes, the family, created on the basis of matrimony still can be considered the most pragmatic and broadest model for development of family relations, recognized and preserved on the basis of the international community. It should be stressed that in foreign countries there is no overall practice of adaptation of the law to the changed social realities, although the legal norms, regulating the matrimonial and family relations are closely related with the culture, traditions and religious norms of each state. On the other hand, the Commission on European Family Law (CEFL), founded in September 2001 strives for gradual harmonization and unification of the family law by establishing the principles of European family law for regulation of individual institutes thereof. The monograph "Santuokos Sąlygos ir Jų Vykdymas" provides a complex analysis of the problems of theoretical and practical implementation of the institute of matrimony, reveals the priority shapes of development of family legal relations, compliant with the international legal acts and the practice, formulated by the European Court of Human Rights and provides suggestions regarding the reduction of the deinstitutionalization of the family. The author formulates the provisions, pertaining to optimization of the regulation of material and procedural conditions and restrictions, pertaining to matrimony, i. e. supplementation, amending or abrogation of the presently valid legal norms, failing to comply with the objectives and needs of development of family legal relations, hindering their rational functioning and creating the preconditions for their inadequate interpretation.

ISBN:
9789955616375
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13294
Updated:
2020-10-08 16:19:24
Metrics:
Views: 114
Export: