Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje
Edition:
2-as patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Eugrimas, 2001.
Pages:
243 p
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms); Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms); Europos Žmogaus Teisių Teismas (European Court of Human Rights); Konvencijos taikymas; Žmogaus teisės; Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights; Human Rights; Implementation of Convention.
Contents:
Pratarmė — Autorės žodis — Įvadas — I. Europos žmogaus teisių konvencijos struktūra, joje įtvirtintų teisių ir pagrindinių laisvių klasifikavimas — II. Europos žmogaus teisių konvencijos taikymo valstybių vidaus teisėje pagrindai. — 1. Tarptautinės teisės ir nacionalinės teisės santykio problema — 2. Konvencijos taikymo valstybių vidaus teisėje pagrindai — 3. Konvencijos 1 ir 13 straipsnių teisinė analizė — III. Europos žmogaus teisių konvemcijos taikymas valstybių konvencijos dalyvių vidaus teisėje — 1. Konvencijos mechanizmo efektyvumo trūkumai — 2. Konvencijos taikymas atskirose valstybėse — IV. Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas Lietuvis teisėje — 1. Lietuvos Respublikos pasirengimas ratifikuoti Konvenciją — 2. Tarptautinių sutarčių taikymo Lietuvos vidaus teisėje ypatybės — 3. Lietuvos Konstitucinio Teismo išvada „Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsnių ir jos ketvirtojo protokolo 2 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Konvencijos taikymo problemos Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje — 4. Konvencijos ratifikavimas. Lietuvos Respublikos padaryti pareiškimai bei išlygos — 5. Konvencijos įtaka Lietuvos Respublikos įstatymų leidybai ir teismų darbui — 6. Peticijos prieš Lietuvos Respubliką — Išvados – Summary.
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTTai pirmoji lietuvių kalba išleista studija, kurioje detaliai analizuojami 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo pagrindai ir patirtis valstybių vidaus teisėje. Joje aptariamos Konvencijos 1 bei 13 straipsnių nuostatos, analizuojama Europos žmogaus teisių komisijos bei Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija aptariamu klausimu, ypač daug dėmesio skiriama Konvencijos taikymo problemoms Lietuvoje aptarti. Knyga turėtų sudominti ne tik teisės specialybės studentus bei teisininkus praktikus, bet ir plačiąją visuomenę, nes joje gvildenami Konvencijos efektyvaus taikymo aspektai tiesiogiai daro įtaką žmogaus teisių apsaugai tam tikroje valstybėje.

ENThis is the first study published in Lithuania which analyses in detail the grounds for the application of the 1950 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and practice in national law. The study discusses the provisions of Articles 1 and 13 of the Convention, analyses the jurisprudence of the European Commission on Human Rights and the European Court of Human Rights regarding the issue under discussion, and particularly focuses on the discussion of the problems of Convention application in Lithuania. The book should be of interest not only to students and practitioners of law, but also to the general public, because the aspects of effective application of the Convention explored in the book have an immediate impact on the protection of human rights in a specific state.

ISBN:
9955501073; 9986752795
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37307
Updated:
2013-04-28 23:51:28
Metrics:
Views: 52
Export: