Метафорика литовского и словенского политического дискурса

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Метафорика литовского и словенского политического дискурса
Alternative Title:
Metaphors in Lithuanian and Slovenian political discourse
In the Journal:
Respectus philologicus. 2011, Nr. 20 (25), p. 243-253
Keywords:
LT
Kognityvinė lingvistika; Konceptualioji metafora; Kontrastinė analizė; Lietuvių kalbos politinis diskursas; Lietuvių politinis diskursas; Nacionaliniai stereotipai; Nacionalinis stereotipas; Slovėnų kalbos politinis diskursas; Slovėnų politinis diskursas; Tautiniai stereotipai.
EN
Cognitive linguistics; Conceptual metaphor; Contrastive analysis; Lithuanian political discourse; National stereotype; National stereotypes; Slovenian political discourse.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra išanalizuoti ir palyginti metaforines sistemas Lietuvos ir Slovėnijos politiniame diskurse. Autoriai teigia, kad konceptualiųjų politinių metaforų pobūdis ir tai, kaip jos atsispindi tam tikrame diskurse, gali atskleisti visuomenės vertybių sistemą, jos preferencijas, taip pat ir jos plėtros tendencijas. Be to, konstatuojama, kad įvairios metaforos gali atspindėti nacionalinius stereotipus. Remiantis kognityvinės lingvistikos analize, konstatuojama, kad politinės metaforos turi didelę įtaką visuomenėje, nes jos gali įskiepyti masinėje sąmonėje tam tikrus siekiamus vaizdinius. Tai paverčia jas galinga manipuliacijos priemone. Nagrinėtas virtualus politinis diskursas: informaciniai pranešimai ir nedideli analitiniai straipsniais apie parlamento rinkimus, vykusius abiejose šalyse 2008 metais. Nustatyta, kad ir lietuvių, ir slovėnų diskurse panašus bazinių konceptualinių metaforų rinkinys: „Politika – tai karas“ ir „Politika – tai kelias“. Analizuojant metaforą „Politika – tai karas“, pažymimas slovėnų diskurso teigiamas požiūris į sąjungininkus ir priešininkus ir nepagarbus požiūris lietuvių diskurse. Autorių nuomone, tai liudija lietuvių visuomenės konfrontaciją ir konsolidacijos stoką. Metaforos „Politika – tai kelias“ analizė lietuvių diskurse – tai tikslo siekimas ir kelių paieškos, o slovėnų diskurse – atsargus ir ramus įgyvendinimo kelių pasirinkimas. Reziumuojama, kad metaforų analizės rezultatai rodo tuo metu esančią padėtį šalyse, jų stabilumą ir visuomenės gerovės lygį.

ENThe aim of this article is to analyse and compare the metaphorical system identified in Lithuanian and Slovenian political discourse. The authors assert that the nature of the conceptual metaphors and the way they are reflected in a certain discourse can determine a value system of the society and its preferences as well as its tendencies. Furthermore, it is found that various metaphors can differently reflect national stereotypes. With a view to the target of the discourse analysis of the cognitive linguistics it is argued that conceptual metaphors have a significant impact on society as they might implant certain images into mass consciousness. That makes them a significant tool for manipulation. The article examines a virtual political discourse. A corpus of news articles published in 2008 on contemporary election campaign in Lithuania and Slovenia is analysed. The study reveals that Lithuanian and Slovenian political discourses make use of similar sets of the conceptual metaphors: “Politics is war” and “Politics is a journey”. When analysing the metaphor “Politics is war” the positive attitude of the Slovenian discourse to allies and enemies and disrespectful attitude in the Lithuanian discourse are revealed. The authors believe that this evidences the confrontation of the Lithuanian society and lack of consolidation. The analysis of the metaphors “Politics is Journey” in the Lithuanian discourse is the aspiration of a goal and search for paths, whereas, in the Slovenian discourse it is cautious and calm choice of ways of implementation. The authors conclude that the results of the metaphor analysis show the current situation in the countries, their stability and their social welfare.

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29822
Updated:
2018-12-17 13:00:15
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: