Metaforiniai modeliai 2000-2005 m. politikos diskurse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaforiniai modeliai 2000-2005 m. politikos diskurse
Alternative Title:
Metaphoric models in the political discourse of 2000-2005
In the Journal:
Filologija. 2013, Nr. 18, p. 5-17
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Diskursas; Konceptualioji metafora; Lietuvos vidaus politikos diskursas; Metaforinis modelis; Politikos; Politikos diskursas; Conceptual metaphor; Discourse of Lithuanian domestic policy; Metaphoric model; Political discours; Political discourse.
Keywords:
LT
Diskursas; Konceptualioji metafora; Metaforinis modelis; vidaus politikos diskursas.
EN
Conceptual metaphor; Discourse of Lithuanian domestic policy; Metaphoric model; Political discours; Political discourse.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis – Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Konceptualiosios metaforos viešajame diskurse“ tyrimo dalis. Rengiant straipsnyje pristatomą tyrimą taip pat siekta atlikti metaforinių modelių lyginamąją analizę, išryškinančią politikos metaforizacijos tendencijas kintant politinei situacijai 2000-2005 m. Metaforiniai žodžių junginiai, reprezentuojantys konceptualiąją sritį „Politika“, šiam straipsniui rinkti iš lietuviško interneto portalo delfi.lt archyvo. Analizuojant konceptualiąsias metaforas Lietuvos vidaus politikos diskurse remiamasi metaforiniu modeliu. Jis suprantamas kaip schema, jungianti kalbinės bendruomenės sąmonėje egzistuojančias arba besiformuojančias konceptualiąsias sritis (metaforinės ekspansijos ištakų sritį ir metaforinės ekspansijos tikslo sritį). Lietuvos vidaus politikos diskurso metaforinių modelių analizė buvo atliekama fokusuojantis į metaforinės ekspansijos ištakų sritis. Vien tik fragmentinė pavyzdžių analizė atskleidė iš esmės dviejų ištakų sričių „Žmogus ir žmogaus veikla“ dominavimą. Metaforinės ekspansijos ištakų sritis „Gamta“ yra ne tokia produktyvi. Lyginamoji skirtingų metaforinių modelių analizė leido atskleisti konceptualiųjų metaforų atsiradimą, dominavimą, „nuslūgimą“ tam tikru politiniu laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENArticle is a part of the research which is performed according to the project "Con ceptual Metaphors in the Public Discourse" financed by the Research Council of Lithuania. The aim of the present paper is to define the models of conceptual metaphors common to the 16 discourse of Lithuanian domestic policy. The research presents the contrastive analysis of metaphoric models highlighting the metaphorization tendencies in the changing political situation of 2000-2005. Metaphoric collocations representing the conceptual domain POLITICS were drawn from the archives of Lithuanian web portal delfi.lt. The analysis of conceptual metaphors in the discourse of Lithuanian domestic policy is based on metaphoric model. It is conceived as a scheme connecting conceptual domains (source domain of metaphoric expansion and target domain of metaphoric expansion) emerging or existing in the consciousness of linguistic community. The analysis of metaphoric models in Lithuanian domestic policy discourse was conducted in source domains of metaphoric expansion. Even fragmentary analysis of examples revealed the predominance of two source domains of metaphoric expansion: MAN and MAN AND HIS ACTIVITIES. Source domain of metaphoric expansion NATURE is not so productive. The contrastive analysis of different metaphoric models revealed the emergence, dominance, "subsidence" of conceptual metaphors in a certain political period. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52207
Updated:
2018-12-17 13:40:14
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: