Kaime gyvenančių moterų ugdymas ir saviugda asmeninės karjeros kontekste: galimybių ir realijų santykis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaime gyvenančių moterų ugdymas ir saviugda asmeninės karjeros kontekste: galimybių ir realijų santykis
Keywords:
LT
Asmeninė karjera; Galimybės; Kaimas; Kaimo vietovių gyventojai; Karjera; Moterys; Saviugda; Ugdymas.
EN
Careers; Education; Possibilities; Rural areas; Self carrer; Self-improvement; Selfupbringing; Village; Wimen; Women.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama mokslinė problema, atspindinti būtinybę tirti kaimo vietovėse gyvenančių moterų požiūrį į asmeninės karjeros svarbą gyvenime bei jos realizavimo galimybių perspektyvas. Pristatomas empirinis tyrimas, kurio kontekste bandoma atsakyti į klausimą, kokios yra moterų ugdymo bei saviugdos galimybės kaimo vietovėje ir kokiomis iš tų galimybių kaimo moterys realiai naudojasi. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog kaimo vietovėse gyvenančios moterys įžvelgia daugelį galimybių veikti socioedukacinėje bei kultūrinėje erdvėje, tačiau gyvenimo realybėje šiomis veiklomis užsiima nepakankamai. Straipsnyje aptartosios įvairiaplanės kaimo moterų ugdymo bei saviugdos veiklos vertinamos kaip didelis patirties potencialas, leidžiantis šiuolaikinėms moterims įgyti vertybių ir kompetencijų pagrindą asmeninės karjeros kūrimui bei plėtrai. [Iš leidinio]

ENThe article raises a scientific problem, reflecting the necessity to study the attitude of women from rural areas towards the importance of personal career and the prospects of its realisation possibilities. An empirical study is presented. A question what education and self-education possibilities women from rural areas have and which of these possibilities are actually used by women in rural areas. It can be stated based on the results of the study that women from rural areas see a lot of possibilities to act in socio-educational and cultural areas; however, they are not sufficiently involved in these activities in real life. Various education and self-education activities of women, which are covered in the article, are seen as a great potential of experience, which allows contemporary women to acquire the basis of values and competences for the creation and development of personal career.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3465
Updated:
2013-04-28 15:53:07
Metrics:
Views: 15
Export: