Užsiėmimų segregacija Lietuvos darbo rinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsiėmimų segregacija Lietuvos darbo rinkoje
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2000, Nr. 4, p. 57-65
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos moterų ir vyrų profesinės specializacijos problemos, skirtingos lyčių užimtumo struktūros priežastys bei socialinės-ekonominės pasekmės. Pateikiama teorinių aiškinimų, išryškinami feminizmo autorių pažiūrų ypatumai. Analizuojamas ir lyginamas dirbančių moterų ir vyrų pasiskirstymas pagal užsiėmimus, atskleidžiama "horizontali" ir "vertikali" profesijų segregacija. Lyginamos moterų ir vyrų galimybės "įeiti į darbo rinką", parodomas susiklosčiusių lyties stereotipų bei darbdavių sprendimų vaidmuo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Užsiėmimų segregacija pagal lytį; Profesijų feminizacija; Lyties stereotipai; Diskriminacija; Labour market; Occupational segregation by sex; Feminisation of occupations; Gender stereotypes; Discrimination.

ENThe article discusses the problems of professional specialization of men and women, the reasons for the different sex occupation structure, the social – economic consequences, provides the theoretic explanations, highlights the peculiarities of the views of feministic authors, analyzes and compares the distribution of the employed males and females against occupations, reveals the “horizontal” and “vertical” segregation of occupations, compares the males’ and females’ possibilities of “entering the labour market” and shows the role of the entrenched gender related stereotypes in the employers’ decisions.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
  • Female employment in Lithuania: testing three popular explanations / Akvilė Motiejūnaitė. Journal of Baltic studies. 2010, vol. 41, no. 2, p. 237-258.
  • Lietuvos sociologijos orientacijos amžiui baigiantis / Anelė Vosyliūtė. Lietuvos sociologija amžių sandūroje / atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Anelė Vosyliūtė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2001. P. 21-32.
  • Moters karjeros trajektorijos : Karjeros samprata ir sėkmingos karjeros strategijos / Arnas Zdanevičius. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2004, Nr. 1 (12), p. 73-87.
  • Moterų užimtumas ir lyčių kultūra : lyginamoji Lietuvos ir Europos šalių analizė / Aušra Maslauskaitė. Moterys, darbas, šeima : lyčių vaidmenys užimtumo sferoje : sociokultūrinis aspektas / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. p. 18-61.
  • Sociology - Lithuania / Anelė Vosyliūtė. Three social science disciplines in Central and Eastern Europe : handbook on economics, political science and sociology, 1989-2001 / edited by Max Kaase and Vera Sparschuh. Berlin: Social Science Information Centre (IZ), 2002. P. 467-483.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12030
Updated:
2018-12-17 10:42:03
Metrics:
Views: 28    Downloads: 7
Export: