Women's living in the village self-development opportunities in the context of their career

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Women's living in the village self-development opportunities in the context of their career
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2010, Nr. 3 (52), p. 147-156
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Panevėžys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Tauragė; Telšiai; Utena; Lietuva (Lithuania); Karjera / Career; Moterys / Women; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos moterų karjeros plėtojimo galimybės, atskleidžiant moterų, gyvenančių kaime, požiūrį į karjeros svarbą jų gyvenime bei saviugdos galimybes. Keliami klausimai, kokias saviugdos galimybes turi moterys, gyvenančios kaime, kokios yra jų karjeros perspektyvos, kokiais saviugdos resursais moterys naudojasi. Siekiant atskleisti gyvenančių kaime moterų mokymosi ir saviugdos būdų įvairovę, bei įvertinti, kaip moterys naudojasi prieinamais saviugdos resursais, 2009 m. atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 196 moterys, gyvenančios Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos rajonuose. 65 proc. moterų buvo iš kaimo, 35 proc. - iš mažų gyvenviečių ir miestelių. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad kaime gyvenančios moterys turi daug galimybių būti aktyviomis socioedukacinėse ir kultūrinėse sferose, kelti savo kompetenciją ir plėsti karjeros galimybes. Tyrime dalyvavusios moterys nurodė, kad labiausiai norėtų (teiktų pirmenybę) galimybei mokytis ir įgyti įgūdžius savarankiškai, dalyvauti vietos religinės bendruomenės veikloje, lankytis bibliotekoje, plėtoti savo pomėgius (dainuojant, šokant, vaidinant ir kt.), tačiau realiai į tokią veiklą dėl įvairių priežasčių (laiko ir priemonių stokos, sveikatos problemų, paskatinimo ar noro trūkumo ir pan.) įsitraukia žymiai mažesnė dalis moterų. Tai rodo, kad kaime gyvenančios moterys pilnai nepanaudoja turimų resursų, ne visos moterys praktiškai įsitraukia į prieinamas saviugdos ir mokymosi veiklas.Reikšminiai žodžiai: Galimybės; Kaimas; Karjera; Lavinimas, savikūra; Moteris; Saviugda; Ugdymas; Career; Opportunities; Self-development; Training; Village; Women; Women, village.

ENThe article is dealing with an academic and social problem. It exposes the need to investigate women’s living in the village attitude towards the importance of their life career and their self-development opportunities. The results of the empirical research revealing main problems: what kind of self development opportunities women living in the village have and what are the prospects of their life career there? Which of the recourses of self development do women use? The results of the research expose that women who live in village have many opportunities to be active in socio-educational and cultural spheres. However, in reality not many women are actively involved in self-development spheres. The author of the research demonstrated that the self-development activities located in the village environment could be evaluated as good opportunities helping to enable women for development of their life career. [text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29055
Updated:
2021-02-18 18:58:00
Metrics:
Views: 30    Downloads: 3
Export: