Skirtingų kartų moterų profesinė karjera: padėties ir požiūrio vertinimas Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skirtingų kartų moterų profesinė karjera: padėties ir požiūrio vertinimas Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Professional Female Career of Different Generations: Evaluation of the Position and Attitude in Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
108 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama atskleisti tuometinės ir ankstesnių moterų kartų profesinę karjerą Lietuvoje, remiantis subjektyvaus požiūrio (vertimo) kriterijais. Profesinė karjera tiriama trimis kryptimis: asmenybės raidos kontekste, socialinių santykių srityje, analizuojami asmenybės ir socialinių santykių sąryšyje atsiradę įtampų laukai, priešpriešos. Disertacijoje naudotų tyrimo metodų - dokumentų analizės, antrinių duomenų analizės, anketinės apklausos ir statistinės analizės – pagalba įvertintas skirtingų kartų moterų subjektyvus požiūris į karjerą, atskleisti profesinės karjeros ypatumai, ištirti veiksniai ir motyvai, lemiantys profesinę karjerą, nustatytas priklausomumo ryšys tarp moterų profesinės karjeros ir jos socialinio statuso. Tyrimo rezultatai patvirtino abi hipotezes: moterų darbas reikšmingai diferencijuoja jų identifikaciją su socialinio ekonominio statuso laipteliais; profesinė karjera sąlygoja moterų saviraišką ir atspindi moterų padėtį visuomenėje.

ENThe thesis attempts at revealing the professional female career of the generation of the time and of previous generations in Lithuania, with reference to the criteria of subjective attitude (evaluation). Professional career is surveyed in three aspects: the context of personal development, in the field of social relationships, through the analysis of strain fields, oppositions that emerge in the connection between the individual and social relationships. The thesis makes evaluation of the subjective attitude of women of different generations towards career, displays peculiarities of professional career, inquires into the factors and motives determining professional career, establishes the dependence connection between professional career and social status of women with the help of the survey methods – analysis of documents, analysis of secondary data, questionnaire survey and statistical analysis. The results of the survey confirm both hypotheses: female labour remarkably differentiates their identification with the steps of the social economic status; professional career determines female self-expression and reflects the position of women in the society.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10687
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 30
Export: