Vytauto monetos su liūtu ir mazgo simboliu bei įrašu Pečat (apie 1392–1393 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto monetos su liūtu ir mazgo simboliu bei įrašu Pečat (apie 1392–1393 m.)
Alternative Title:
Vytautas’ coins featuring a lion and the knot symbol as well as the inscription Pečat (circa 1392–1393)
In the Journal:
Pinigų studijos. 2007, Nr. 1, p. 74-85
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Moneta; Liūtas; Mazgas; PEČAT; Coin; Lion; Knot; PEČAT.
Keywords:
LT
Liūtas; Mazgas; Moneta; Monetos. Numizmatika. Sigilografija. Sfragistika / Coins. Numismatics. Sigilography; PEČAT.
EN
Coin; Knot; Lion.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje ir diskusijose nuo XIX a. net iki XX a. devintojo dešimtmečio vyravo nuomonė, kad pirmosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) monetos buvo keturių tipų, skiriamų pagal monetų averse ir reverse pavaizduotus ženklus: 1) ietigalis su kryžiumi ir įrašas PEČAT; 2) stulpai ir ietigalis su kryžiumi; 3) raitelis ir stulpai; 4) raitelis ir dvigubas kryžius skyde. Tačiau naujausi monetų radiniai ir jau turimų duomenų analizė nebeleidžia remtis tokiu glaustu pirmųjų lietuviškų monetų grupavimu. Straipsnyje rašoma apie labai retas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetas su liūtu ir mazgo simboliu averse ir įrašu PEČAT reverse. Remiantis naujausiais monetų radiniais, archeologiniais, istoriniais, sfragistiniais ir numizmatiniais duomenimis, daroma išvada, kad šias monetas apie 1392–1393 m. Vilniuje kaldino Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas.

ENStarting from the 19th century till the eighties of the 20th century in the scientific literature and discussions there prevailed the opinion that the first coins of the Grand Duchy of Lithuania were of four types, distinguished according to the signs, presented on the averse and the reverse of the coins: 1) the spearhead with the cross and the inscription PECHAT; 2) pillars and the spearhead with the cross; 3) the equestrian and the pillars; 4) the equestrian with the double cross on the shield. However the latest coin findings and the analysis of the already available data does not allow for referring to such a brief grouping of the first Lithuanian coins. The article provides information on very rare coins of the Grand Duchy of Lithuania with the symbol of the lion on the averse and the inscription PECHAT on the reverse. Referring to the latest coin findings, as well as the archeological, historical, sphragistic and numismatic data the conclusion is drawn that the coins were made in Vilnius under the rule of the Grand Duke of Lithuania Vytautas Magnus approximately in 1392–1393.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14585
Updated:
2018-12-17 12:00:37
Metrics:
Views: 96    Downloads: 12
Export: