Lenko įvaizdžio pokyčiai XIX a.-XXI a. pradžios lietuvių folklore

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lenko įvaizdžio pokyčiai XIX a.-XXI a. pradžios lietuvių folklore
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Etniniai stereotipai; Istoriniai įvykiai; Lenkas; Lenko įvaizdis folklore; Lietuvių folkloras; Pokyčiai; Tautosaka; XIX amžius -XXI amžiaus pradžia; Įvaizdis
EN
19th century - early XXI century; Changes; Ethnic stereotypes; Folklore; Historical events; Image; Lithuanian folklore; Polish; Polish image in folklore
Summary / Abstract:

LT[...] Kitataučių paveikslas folklore susilaukia tyrinėtojų dėmesio dar XX a. I pusėje. 1935 m. lenkų etnografas Jan Bystroń išleidžia knygą skambiu ir gan pretenzingai skambančiu pavadinimu Megalomania narodowa, kurioje buvo surinkta medžiaga apie kaimyninių tautų vaizdavimą tautosakoje; aiškinama, kas įtakojo neigiamą vienos ar kitos tautos paveikslą. Yra ir lietuviams skirtas skyrius "Koroniarze o Litwinach", kur atskleidžiamas lenkų požiūris į lietuvius [Bystroń 1935]. Kaip atsaką į lenkų leidinį vokietis Kurt Lück išleidžia "Mitus apie vokiečius lenkų liaudies tradicijoje ir literatūroje", kur pateikiama daug medžiagos, kaip lenkai vaizduoja vokiečius tautosakoje, literatūroje ir dailėje, visa tai stengiantis paversti niekais, įrodyti, kad tas vaizdavimas yra neteisingas [Lück 1938]. Pastarieji leidiniai paskatino ir lietuvių tyrinėtoją Joną Balį pasidomėti kitų tautų vaizdavimu lietuvių tradicijoje [Balys 1938, Balys 1940]. Taigi dar XX a. IV dešimtmetyje J. Balys pastebėjo, kad lenkų įvaizdis yra pakankamai neigiamas visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje pavadinti ką nors "polak" yra laikoma įžeidimu, o Pietų Amerikoje lenkės pavadinimas turi ir gatvės moters prasmę [Balys 1938, 512]. Šio straipsnio tikslas - apžvelgti folkloro (visų tautosakos rūšių - pasakojamosios, dainuojamosios, trumpųjų pasakymų) tekstus, atspindinčius XIX a. -XXI a. pradžios lenko įvaizdį, pažiūrėti, kaip realios situacijos įtakojo jo paveikslą liaudies žodinėje kūryboje. [...] [Iš straipsnio, p. 7-8]

ENThe article analyses the image of Pole in Lithuanian folklore of the 19th century and the beginning of the 21st century. The real historical events reflect in the oldest historical-war songs where are mentioned the wars of Polish-Lithuanian Commonwealth. In the interwar period Poles become the enemies which occupy Vilnius region. The problem of Vilnius highlighted and infixed the stereotype of Pole - foxy deceiver - for a long times. The other popular theme is Pole nobleman: Pole is pictured as stranger of other social stratum. In the folklore are heightened and mocked the striking bad features of Polish character (arrogance, conceit, vainglory). Anecdotic situations are created with misunderstanding, when words of different languages sound similar in both languages. In these latter decades the image of Pole thief is the most popular. This image can be taken over from the other nations. An image of a stranger in any nation's folklore is negative, and rarely neutral, due to the otherness of another nation. Another nation is judged by the values of one's own nation. [From the publication]

ISBN:
9788360517796
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84748
Updated:
2020-10-13 18:54:14
Metrics:
Views: 12
Export: