"Kitoks laikas" lietuvių jaunimo gyvenimo ritme

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Kitoks laikas" lietuvių jaunimo gyvenimo ritme
Alternative Title:
"Another Time” in the Rhythm of Life of the Lithuanian Youth
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2006, 5 (14), p. 35-52
Keywords:
LT
Lokalinės jaunimo bendrijos; Kasdienis gyvenimas; Adventas; Gavėnia; Papročiai.
EN
Local Youth Communities; Everyday Life; Advent; Lent time; Customs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas lietuvių kaimų ir mažų miestelių jaunimo bendruomeninis gyvenimas XIX a. pabaigos - XXI a. pradžios Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Latvijos kaimiškoje aplinkoje. Siekdami, per advento ir gavėnios kaip specifinio („kitokio laiko”) prizmę, išanalizuoti lokalinės jaunimo bendrijos kasdienybės kaitą laiko ir erdvės perspektyvoje, atskleidėme kintančią šeimos, lokalinės bendruomenės, bažnyčios, politinio ir intelektualinio elito kontrolės reikšmę, bei advento ir gavėnios kaip išskirtinių laikotarpių suvokimo ir interpretacijos įvairovę laiko ir teritorijos perspektyvose. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the communal life of young people in Lithuanian villages and small towns in Lithuania, Belarus, Poland and Latvia at the end of 19th century and the beginning of the 20th century. After analysing the change of daily life in the perspective of time and space and through the prism of the Advent and Lent as a specific time (“another time”), we highlighted a variable importance of control by family, local community, church, political and intellectual elite and diversity of perception and interpretation of the Advent and Lent as exceptional periods of peace and spiritual concentration in the perspective of time and territory.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5964
Updated:
2018-12-17 11:48:27
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: