Socialiniai pokyčiai Lietuvos valstybėje 1918-1940 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiniai pokyčiai Lietuvos valstybėje 1918-1940 metais
Alternative Title:
Social changes in Lithuania during 1918-1940
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
Pages:
413 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Demografija ir istoriniai lūžiai — Šaltinių spragos ir istoriografinės išeitys — Rusiška valdžia ir nelietuviškas elitas — Socialiniai sluoksniai Pirmojo pasaulinio karo metais — Administracija ir karininkija —- Inteligentija ir elito problema — Dvarininkai ir valstiečiai — Istoriografiniai kontūrai — Luomai, žemėvalda, karas ir nepriklausomybė — Agrarinės reformos idėjos ir įstatymas — Žemės reformos vykdymas ir jos socialiniai padariniai — Žemės ūkio kooperacija ir Lietuvos ūkininkų ekonominė pažanga — Kooperacijos sąjūdžio istoriografija ir perspektyvios tyrimų kryptys — Kooperacija pirmaisiais nepriklausomybės metais: organizacinių pagrindų kūrimas ir kooperatyvų tinklo formavimasis — Žemės ūkio kooperacijos primato kristalizavimasis kooperatiniame sąjūdyje — Kooperatinio sektoriaus indėlis kuriant pieno pramonę Lietuvoje — Pasaulinė ekonomikos krizė ir kooperatinės infrastruktūros racionalizavimas — Žemės ūkio kooperacijos plėtra ketvirto dešimtmečio antroje pusėje — Urbanizacija kaip modernėjančios visuomenės fenomenas — Miestas ir XX amžiaus pirmos pusės viešoji mintis — Miesto paieškos: statistika ir demografiniai pokyčiai — Urbanizacijos pasekmės — Švietimo socialinis prieinamumas — Tematikos aktualumas ir jos tyrimai — Švietimo prieinamumo socialiniai aspektai, slinktys ir pokyčiai — Pradžios mokykla — Vidurinis mokymas — Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymas. Suaugusiųjų ir ikimokyklinis švietimas — Švietimo problemos netekus Klaipėdos ir prisijungus Vilnių 1939–1940 metais — Tarpukario Lietuvos socialinės apsaugos sistemos tyrimai — Valstybingumas ir socialinio klausimo supolitinimas — Socialinės politikos teisinė bazė— Tapimas „kultūrine“ šalimi: visuotinis socialinis draudimas Lietuvoje — Socialinės permainos ekonomikos krizės šešėlyje 1931–1935 metais — Visuomenės organizuotumas ir socialinė politika — Viešieji darbai – svarbiausia valstybės kovos su nedarbu priemonė — Socialinė globa: visuomenės ir valstybės bendradarbiavimas — Gerovės valstybės kontūrai ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje: socialinės politikos pasiekimai ir ateities planai — Išvados — Summary — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Demografija / Demography; Dvarai / Manors; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Socialinė struktūra / Social structure; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijoje tiriamas po Pirmojo pasaulinio karo atsikūrusios Lietuvos valstybės posūkis į socialinę pažangą, aiškinama, kaip valstybingumas padėjo įveikti socialines negandas ir timptelėjo mūsų šalį modernėjimo linkme. Iš pradžių aptariama visuomenės socialinė struktūra pirmosios modernios nepriklausomybės laikotarpiu. Toliau dėmesys telkiamas į socialines permainas, dvarininkų sluoksnio silpnėjimą, analizuojama žemės reforma ir išryškinami jos socialiniai padariniai. [Leidėjo anotacija]Reikšminiai žodžiai: Socialiniai pokyčiai; Lietuvos Respublika; 1918–1940 metai; Demografija; Socialinė struktūra; Administracija; Karininkija; Inteligentija; Dvarininkija; Valstietija; Švietimas; Social changes; Republic of Lithuania; 1918–1940 period; Demography; Social structure; Administration; Military personnel; Intelligentsia; Landowning; Peasant; Education.

ENThis monograph is a study of the turn that the reinstated Lithuania had taken toward social progress after the First World War; it describes how statehood helped in overcoming social hardships and pulled our country in the direction of modernization. First, we discuss the structure of the society as it was during the period of the first modern independence. Later, we delve into the social changes that had ocurred during that time, investigate the weakening of the landowners’ social class and analyze the land reform and emphasize its social consequences. [Publisher annotation]

ISBN:
9786094597961; 9786094597954 (elektroninis)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67012
Updated:
2020-03-10 10:46:57
Metrics:
Views: 140    Downloads: 5
Export: