Lietuvos socialdemokratijos ideologinė-politinė raida 1914-1919 metais: storiografija, tarptautinis ir istorinis kontekstai, santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos socialdemokratijos ideologinė-politinė raida 1914-1919 metais: storiografija, tarptautinis ir istorinis kontekstai, santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimu
Alternative Title:
Ideological and political development of Lithuanian social democracy in 1914-1919: historiography, international and historical contexts, and relation with the creation of Lithuania’s statehood
Publication Data:
Vilnius : Gimtasis žodis, 2017.
Pages:
831 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Lietuvos (lietuvių) socialdemokratijos istoriografija — Lietuvių socialdemokratijos istoriografija iki Antrojo pasaulinio karo — Socialdemokratijos istorinės raidos apibūdinimas ir vertinimas sovietinio komunizmo ideologijoje ir komunistinėje istoriografijoje — Komunistinė lietuvių socialdemokratijos istoriografija XX a. pirmoje pusėje: V. Kapsukas, Z. Angarietis ir S. Matulaitis kaip LSDP istorikai — Komunistinė lietuvių socialdemokratinio judėjimo istoriografija XX a. antroje pusėje — Lietuvių socialdemokratijos istoriografija lietuvių išeivijoje (emigracijoje) — Lietuvos socialdemokratijos istoriografija po nepriklausomybės atkūrimo — Socialdemokratijos raidos bruožai XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje — Europinės socialdemokratijos raidos bruožai XIX a. pabaigoje-XX a. pirmaisiais dešimtmečiais — Lietuvos (lietuvių) socialdemokratijos ideologinė-politinė raida nuo XIX a. pabaigos iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios — LSDP politinės nuostatos ir veikimas Lietuvoje prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui: kursas į nepriklausomos demokratinės Lietuvos Respublikos sukūrimą (nuo karo pradžios iki 1918 m. liepos) — Lietuvoje likusių socialdemokratų - LSDP narių politinės nuostatos ir veikla nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios iki 1917 m. vasaros — Socialdemokratai, Lietuvių konferencija ir Lietuvos Tarybos sukūrimas — Socialdemokratų ideologinių-politinių nuostatų atsispindėjimas „Darbo balso“ puslapiuose 1917 m. pabaigoje-1918 m. pirmoje pusėje — Socialdemokratai Lietuvos Tarybos darbe: nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos siekimas — Lietuvių socialdemokratinio judėjimo ideologinė-politinė bei organizacinė raida ir diferenciacija už Lietuvos ribų 1915-1918 m. — Lietuvių socialdemokratų raiška Škotijoje ir JAV 1915-1917 m. - vadinamosios tarptautinių (internacionalistinių) socialdemokratų srovės tapsmas —Lietuvių socialdemokratija Rusijoje 1916 m.-1917 m. pavasarį: organizacinė būklė, ideologinės nuostatos, politinė laikysena — Lietuvių socialdemokratai Rusijos lietuvių seime: socialistų bloko pozicija dėl Lietuvos politinės ateities — Rusijos lietuvių socialdemokratų ideologinė-politinė raida nuo Lietuvių seimo Petrograde darbo pabaigos iki bolševikų atėjimo į valdžią — Lietuvių socialdemokratai Rusijoje 1917 m. paskutiniais mėnesiais-1918 m. pradžioje: idėjinė-politinė ir organizacinė raida — Lietuvos socialdemokratija 1918 m. antroje pusėje: ideologinė-politinė diferenciacija bei santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimo procesu — Socialdemokratinio judėjimo idėjinės-politinės ir organizacinės diferenciacijos procesas bei komunistinio judėjimo tapsmas Lietuvoje 1918 m. (iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos) — Lietuvių socialdemokratų politinės nuostatos 1918 m. antroje pusėje: laikotarpis iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos — LSDP 1918 m. lapkričio mėnesį: ideologinės-politinės nuostatos ir politinė laikysena — LSDP ideologinės-politinės nuostatos, politinė laikysena ir diferenciacija 1918 m. gruodžio mėnesį — LSDP politinė raida 1919 m.: idėjinė-politinė ir organizacinė krizė, politinė laikysena valdžioje ir opozicijoje, organizacinis atsikūrimas ir ideologija — LSDP idėjinė-politinė ir organizacinė diferenciacija 1919 m. pradžioje — Lietuvos socialdemokratai 1919 m.: politinė laikysena vykdomojoje valdžioje ir opozicijoje — LSDP organizacinis atsikūrimas, ideologinės-programinės nuostatos ir politinės veiklos aplinkybės 1919 m. antroje pusėje — Išvados — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Šaltiniai — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Santrumpos —The Ideological and Political Development of Lithuanian Social Democracy in 1914-1919. Historiography, international and historical contexts, and relation with the creation of Lithuania’s statehood. Summary.
Keywords:
LT
20 amžius. 1914-1918; 19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTPagrindinis monografijos objektas yra Lietuvos socialdemokratijos ideologinė-politinė raida 1914-1919 m. i-oje dalyje pateikiamas platus lietuvių socialdemokratijos istoriografijos, tiek nekomunistinės, tiek komunistinės, aptarimas. 2-oji knygos dalis skirta europinės bei lietuviškosios socialdemokratijos istorinei raidai XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje apibūdinti. 3-ioje-6-oje dalyse nagrinėjama lietuvių socialdemokratijos ideologinė bei politinė ir organizacinė raida Pirmojo pasaulinio karo bei pačiais pirmaisiais pokario metais, tiek Lietuvos teritorijoje, tiek ir už Lietuvos ribų. Viena iš pagrindinių siužetinių linijų yra socialdemokratijos santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimo procesu. Parodomas S. Kairio ir kitų socialdemokratų vaidmuo šiame procese, jų santykis su 1918 m. vasario 16-osios akto priėmimu. Monografijoje taip pat atskleidžiamas rusiškojo bolševizmo poveikis atskiroms lietuvių socialdemokratijos srovėms bei apibūdinama, kaip dalis lietuvių socialdemokratinio judėjimo transformavosi j lietuvių (Lietuvos) komunistinį judėjimų. Analizuojama socialdemokratų pozicija kuriamos Lietuvos valstybės valdžios formavimo atžvilgiu, jų vidinės politinės diferenciacijos procesai 1918 m. pabaigoje bei 1919 m. pradžioje, santykis su Vilniuje Rusijos bolševikų Raudonosios armijos „atnešta“ V. Kapsuko komunistine valdžia, taip pat LSDP atsikūrimas, ideologinės nuostatos ir politinė laikysena vykdomojoje valdžioje ir opozicijoje 1919 m. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialdemokratų partija; Lietuvos socialdemokratija; Pirmasis pasaulinis karas, 1914-1918 (Didysis karas; World War I); Valstybingumo atkūrimas; Social Democratic Party; Lithuanian social democracy; First World War; Restoration of Lithuania statehood.

ISBN:
9786099599809
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68717
Updated:
2024-05-15 18:21:37
Metrics:
Views: 80
Export: