Tarpukario Lietuvos socialinės apsaugos sistemos formavimosi prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpukario Lietuvos socialinės apsaugos sistemos formavimosi prielaidos
Alternative Title:
Beginnings of social security system in interwal Lithuania
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 1, p. 87-94
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinė apsauga; Raida.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Raida; Socialinė apsauga / Social protection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos socialinės apsaugos formavimosi prielaidos XIX a. pab – XX a. pr. Lietuvoje. Vienas iš šio reiškinio ypatumų yra nestabili politinė situacija – šalis tuo metu buvo valdoma trijų skirtingų valdžių rusų (1795-1915), vokiečių (1915-1918) ir lietuvių (1918-1939 m.). Visos jos turėjo reikšmės socialinės apsaugos sistemos kūrimui nepriklausomoje Lietuvoje. Remiantis to meto šaltiniais, dabartiniais mokslo darbais, straipsnyje aptariamos aktualios XIX a. pab – XX a. pr. Socialinės problemos, socialinius reikalus tvarkančių institucijų veikla bei pirmieji įstatymai socialinės apsaugos srities klausmais. Straipsnio aktualumą nulemia tyrėjų dėmesys socialinei situacijai, ryškėjantis tik politinis-ekonominis arba kultūrologinis požiūris į to laikotarpio realijas, nepabrėžiant socialinio tyrinėjamo reiškinio aspekto. Pagrindinės sąvokos: socialinė apsauga, socialinės problemos, valdžios instutucijos, socialinės apsaugos įstatymai. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes conditions underlying formation of social protection in Lithuania at the end of XIX c. – beginning of XX c. One of specific features of this phenomenon was unstable political situation: at that time, the country was ruled by three different Governments - Russian (1795-1915), German (1915-1918), and Lithuanian (1918-1939). All of them had influenced the creation of social protection system in independent Lithuania. Drawing on sources of those times, contemporary scientific works, the article discusses relevant social problems, activities of institutions in charge of social issues, and first legislation in social protection area at the end of XIX c. – beginning of XX c. The article is relevant for its focus on social situation, emerging purely political-economic or cultural approach to realities of that period, with no emphasis placed on social aspect of the studied phenomenon. Key terms: social protection, social problems, Government institutions, social protection legislation.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2303
Updated:
2018-12-17 11:36:06
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: