Tarp politinio įrankio ir aukos: karo belaisviai Lietuvos Respublikos politikoje, 1919-1923 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp politinio įrankio ir aukos: karo belaisviai Lietuvos Respublikos politikoje, 1919-1923 m
Alternative Title:
Policy of Lithuanian Republic on prisoners of war in 1919-1923
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014.
Pages:
166 p
Series:
Lietuvos kariuomenės istorija
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Karo belaisviai – istorinis socialinės grupės pjūvis: nuo vergo iki samdomo darbininko — Karo belaisvių statuso kaita — 1899 m. ir 1907 m. Taikos konferencijos Hagoje — Pirmojo pasaulinio karo belaisvių lietuvių grąžinimo į Lietuvą politika — Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijos prie Valstybės tarybos veikla — Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus darbo sritys ir teisinės bazės kūrimas — Belaisvių grąžinimo skyrius prie Lietuvos pasiuntinybės Berlyne: išoriniai darbų organizavimą lėmę veiksniai ir sprendimai — Belaisvių grąžinimo iš Vokietijos darbų organizavimo ypatumai — Pareivių komisija prie Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje — Lietuvos nepriklausomybės kovų karo belaisvių administravimo problemos — Belaisvių stovyklų steigimas, veiklos reglamentavimas ir internuotų kareivių gyvenimo sąlygos — Belaisvių stovyklose internuotų asmenų kategorijos — Karo belaisvių problema kovų su Lenkija metais — Lietuvos kareivių pasidavimo į nelaisvę prevencija — 1919–1920 metų pradžios karo belaisviai: tarp politinio įrankio ir aukos — Internuotieji ar karo belaisviai – lenkų dalinių statuso įvardijimas: teisinė, politinė ir finansinė dilema — Karo belaisvių problema Suvalkų sutarties pasirašymo kontekste — Nesulaužytas Suvalkų sutarties punktas — Lietuvos Raudonojo Kryžiaus į(si)traukimas į keitimosi karo belaisviais politiką — Kovų su bolševikais ir bermontininkais karo belaisvių problema — Bolševikų karo belaisvių problema Lietuvoje nuo pirmųjų susidūrimų iki taikos sutarties su Sovietų Rusija pasirašymo — Belaisvių stovyklų tuštėjimo metas po Lietuvos-Sovietų Rusijos taikos sutarties pasirašymo — Karo belaisviai lietuviai Rusijoje: ar verta ieškoti kaltų? — Lietuvos piliečių, mobilizuotų į Raudonąją armiją ir patekusių į Latvijos ir Estijos valstybių nelaisvę, problema —Kovų su bermontininkais karo belaisvių problema Lietuvoje — Išvados — Santrauka anglų kalba (Abstract) — Priedai — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuvos respublika; Karo belaisviai; Kova su bolševikais; Kova su bermontininkais; Repatriacija; Rusijos imperijos armija; Vokietija (Germany); Raudonasis kryžius.
EN
Lituanian Republic; war prisoners; Strugale with Bolsheviks; Strugale withe Bermontist; Repatriation; Russian tsarist army; Germany; Red Cross.
Summary / Abstract:

ENThe problem of war prisoners in Lithuanian historiography is purely analyzed. Data in archives and published sources allow looking deeper into this topic and answering the following question – what politics pursued Lithuanian Republic in respect to war prisoners in 1918–1923. Repatriation of Lithuanian war prisoners of World War I from European states, struggle with Bolsheviks, Poles and the Bermontist in the process of establishment of Lithuanian state, raised a problem of war prisoners of Independence struggles. In January of 1918 Lithuanian Council raised a question of Lithuanian prisoners from WW I. After establishing independence of Lithuania, Committee of Repatriation of Expatriates and Prisoners were organized. Work of the Committee depended on Germany, which was blocking repatriation of Lithuanian war prisoners. When Committee of Repatriation of Expatriates and Prisoners was transferred to Ministry of Internal Affairs, Section of Repatriation of Expatriates and Prisoners was established. This institution started organizing nourishment and sleeping stations for repatriating expatriates and prisoners, initiated enactment of laws concerning repatriation of expatriates and prisoners, regulated its own activities. [...]. [From the publication]

ISBN:
9786098074260
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57774
Updated:
2021-02-18 22:59:38
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: