Sintetinis nusikaltėlio asmenybės formavimosi modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sintetinis nusikaltėlio asmenybės formavimosi modelis
Alternative Title:
Synthetic model of criminal personality
In the Journal:
Teisė. 2007, t. 64, p. 92-109
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama nusikaltimą padariusios asmenybės formavimosi problema. Ją veikia įvairūs socialiniai, psichosocialiniai, aplinkos faktoriai. Tyrimo tikslas - atskleisti nusikaltimą padariusios asmenybės, ir sąlygiškai vadinamos "nusikaltėlio asmenybe", formavimosi sąlygas. Tyrimo uždavinys - teoriškai pagrįsti sintetinį nusikaltėlio asmenybės formavimosi modelį (toliau - SNAF modelis). Tiriant nusikaltėlio asmenybės formavimąsi buvo pasitelktas sisteminės analizės metodas. SNAF modelį sudaro penkios stadijos. Prieškriminalinė ikimokyklinė individo formavimosi stadija apima atitinkamo laikotarpio asmenybės krizes, kurios yra tiesiogiai susijusios su netinkama socializacija įgyta šeimoje. Prieškriminalinė mokyklinio laikotarpio formalioje aplinkoje individo formavimosi stadija apima atitinkamo laikotarpio asmenybės krizes, kurios tiesiogiai siejamos su neigiama socializacija įgyta mokykloje. Prieškriminalinė mokyklinio laikotarpio neformalioje aplinkoje individo formavimosi stadija apima atitinkamo laikotarpio asmenybės krizes, kurios susijusios su neigiama socializacija įgyta neformaliose grupėse. Šiai stadijai įtakos turi nedarbas (jei asmuo nesimoko). Kriminalinėje individo raidos stadijoje asmuo pradeda daryti nusikaltimus. Šioje stadijoje asmuo "įeina" į nusikaltėlio vaidmenį. Į nusikalstamą elgesį šioje stadijoje asmenybę orientuoja antisocialūs asmenybės poreikiai ir motyvai. Pokriminalinė nusikaltėlio asmenybės raidos stadija prasideda, kai asmuo yra nuteisiamas ir įsiteisėja apkaltinamasis nuosprendis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nusikaltėlio asmenybė; Socialiniai; Psichosocialiniai; Aplinkos veiksniai; Criminal personality; Social; Psychosocial; Environmental aspects.

ENAn article is discussing the problem related to the development of the criminal personality. The criminal Personality can't be developed immediately. The criminal personality is being formed step by step. Various social, psychosocial and environment aspects influence it. The aforementioned aspects can be evaluated positively or negatively. If the formation of personality was based on the negative impact factors, the personality of criminal started to form. While investigating into the criminal personality the method of system analysis was applied. According to this method, a synthetic model of criminal personality has been created. The model mentioned includes a precriminal preschool stage of the criminal personality formation, a pre-criminal formal school stage of the criminal personality formation, a pre-criminal informal school stage of the criminal personality formation, a stage of the criminal personality formation and a post criminal stage of the criminal personality evolution. All these stages arc coherent with personality crisis. Pre-criminal preschool stage of the criminal personality formation is characterized by the beginning of the criminal personality formation. It is influenced by improper socialization gained in family. Pre-criminal formal school stage influenced by improper socialization gained in school and personality accentuations. It can be connected to immoral behaviour.Pre-criminal informal school stage of criminal personality formation influenced by improper socialization in informal group and working environment. It can be also connected to immoral behaviour and committing the administration law violence. Committing a crime within the stage of the criminal personality evolution shall be the feature of the criminal personality criminalization. Needs of antisocial personality shall focus the criminal personality on criminal actions. The needs mentioned should be often satisfied by illegal ways - by committing crimes. The criminal personality adopts the decision related to committing a crime based on antisocial values and norms. The stage of post-criminal personality evolution would initiate the criminal personality resocialization process. There are the following two possibilities for the criminal personality within the post-criminal personality evolution stage: the criminal personality shall be reformed or the criminal personality in question shall not be reformed and remain in the stage of the criminal personality evolution. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17938
Updated:
2018-12-17 12:04:57
Metrics:
Views: 71    Downloads: 16
Export: