Prokurorų veiklos vizija nepilnamečių socializacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prokurorų veiklos vizija nepilnamečių socializacijoje
Alternative Title:
Vision of prosecutors' work in the socialization of under-age
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2002, Nr. 2 (2), p. 46-55
Keywords:
LT
Nusikalstamumas / Violence; Nusikaltimai / Crimes; Teisininkai / Legal profession.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama atskleisti žmogaus ir visuomenės teisėtu lūkesčiu (Usher, 2001, p. 6–76) ir teisiniu tikrumu (Usher) pagrįstas prokurorų veiklos nusikalstamumo kontrolės politikos kaitos tendencijas atsižvelgiant į tarptautinius teisinius standartus, nustatančius galimus socialinių reakcijų į nepilnamečių nusikalstamumą modelius, pateikti, autoriaus nuomone, prokurorų vykdomos tinkamos nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos administravimo standartą, taip pat aptarti vaiko nekriminogeninės socializacijos priežiūrą Lietuvos Respublikoje. Straipsnį sudaro keturios dalys. Pirmojoje dalyje aptariami tarptautiniai nepilnamečių nusikalstamumo kontrolės teisiniai standartai ir prokurorų socialinė reakcija į nusikalstamumą Lietuvoje galiojančių įstatymų požiūriu. Antrojoje dalyje nagrinėjamas teisinis nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos valdymo administracinis organizavimas ir jo sąlygos. Nusikalstamumo lygio ir prokurorų adekvačių reakcijų į nepilnamečių nusikalstamumą problema atskleidžiama trečiojoje straipsnio dalyje. Ketvirtojoje dalyje nagrinėjama prokurorų vykdoma teisinė vaiko rezidentinės globos politika, veiklos vizija ir misija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nepilnamečių socializacija; Nusikalstamumo kontrolė; Nusikaltimų kontrolė; Prokurorų veikla; Deliquency prevention; Deliquency preventtion; Public prosecutors work; Socialization of under-age.

ENPublic prosecutors social reaction to delinquency of under-age must correspond with the international law and must occupy the position that meets the objective needs of delinquency prevention of under-age in Lithuania. The vision of their activity encompasses the state legal residential protection of children, implementing the goals of non-criminogenic socialization. The mission of the public prosecutors activity is to guarantee the supervision of the child’s non-criminogenic socialization and the enforcement of child’s rights and legal interests protection. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34536
Updated:
2018-12-17 11:03:23
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: