Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje
Alternative Title:
Youth’s initiation rites in Lithuania (end of the 19th - 1st half of the 20th c.c.)
Publication Data:
Vilnius : Pradai, 1996.
Pages:
212 p
Series:
Lietuvos etnologija; 1
Notes:
Bibliografija ir vietovardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Santrumpos — I. Įvadas: 1. Literatūros aptarimas; 2. Šaltinių apžvalga; 3. Autoriaus atlikti tyrimai — II. Jaunystės amžius: 1. Amžiaus samprata; 2. Žmogaus amžiaus periodizacija; 3. Jaunimo amžiaus simboliai — III. Šeimoje atliktos brandos apeigos: 1.Pažymima fiziologinė branda; 2. Pirmoji duona; 3. Fiziologinės ir socialinės brandos pažymėjimo ryšys; 4. Kitos fiziologinę brandą ir pirmąjį savarankiškai atliktą darbą patvirtinančios apeigos — IV. Kaimynų bendrija ir jaunimas: pirties apeigos: 1. Maudomojoje pirtyje atliktos apeigos; 2. Pirmojo darbo linamynio talkoje pažymėjimas; 3. Pirties apeigų funkcinio ryšio prielaidos; 4. Šeimoje ir kaimynų bendrijoje atliktų apeigų funkcinis ryšys — V. Vestuvėse atliktos jaunimo brandos apeigos: 1. Socialinės apeigų ištakos: pirmgimystės papročiai; 2. Vestuvėse atliktos brandos apeigos: regioniniai savitumai; 3. Apeigų simboliai ir struktura — VI. Jaunimo bendrijos atliktos apeigos: 1. Brandos apeigų socialinės ištakos: bendraamžių bendrija; 2. Vaikinų brandos apeigos; 3. Merginų brandos apeigos — VII. Konfesinės brandos apeigos: 1. Konfirmacijos, kaip iniciacinio ritualo, ištakos ; 2. Pasirengimas konfirmacijai; 3. Konfirmacijos diena; 4. Suteikiamos teisės ir pareigos ; 5. Konfirmacijos, kaip iniciacinio ritualo, suvokimas; 6. Iniciacinė ir socializacinė reikšmė; 7. Klaipėdiškių konfirmacijos įtaka žemaičių sutvirtinimo sakramento pažymėjimo papročiams; 8. Jaunimo mišios: katalikiškas jaunimo brandos apeigų modelis — VIII. Išvados — Rankraščių fondai — Literatūra — Summary — Maps — Tables and figures — Illiustrations — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Brandos apeigos; Jaunimas; Papročiai ir buitis.
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjamos XIX a. pabaigos - XX a. I pusės Lietuvos kaimo jaunimo fiziologinės ir socialinės brandos pažymėjimo apeigos. Leidinys parengtas humanitarinių mokslų etnologijos krypties daktaro disertacijos pagrindu. Anksčiau tokia tema nenagrinėta. Tikiuosi, šis darbas bus pirmasis atidesnis žvilgsnis į mūsų senelių jaunystės pasaulį, tačiau dėl menko temos ištirtumo ir šaltinių stokos į baigtinį pretenduoti negali. Būtini platesni jaunimo brandos apeigų, kitų papročių ir gyvensenos būdo tyrinėjimai, senesnių šaltinių paieškos, didesnis ratas tų, kurie domisi šia tema. Minimo laikotarpio jaunimas mažokai domino ir kitų sričių specialistus (ypač sociologus, psichologus), kas apsunkina šio laikotarpio tarpdisciplininius tyrimus. [Iš Pratarmės]

ENThe present work deals with the problem of age symbolism. In order to grasp activities of a definite social group, we must define its relations with other communities. The chief goal of our investigation is to give an answer to the following question: how do social communities legitimate the passage from childhood to youth, a domain of an autonomous age group? With that end in view, we have set ourselves the following tasks: - to reveal the specific characteristics of youth as a definite age grade; - to display the forms of youth community activities; - to perform the diachronic analysis involving physical and social puberty rites of youth fixed by the author in the course of field work and mentioned in literature and manuscripts; - to classify youth initiation rites according to the social function played by the riles and to the mode of their functioning within a community uniting a definite number of members; - to show the genetic relation among the initiation rites practised in various social communities; - to determine their territorial distribution; - to display ethnic, confessional, social and functional characteristics and the distribution according to gender; - to make structural analysis of ritual process; - to suggest possible explanations of the functional meanings of symbols of rite elements; and - to reveal the social dynamics of rites. In such a way we expect to contribute to the investigation into the rites of human life cycle. The integral method was used to deal with this problem. Rites practised by youth residing in the villages and small towns of Lithuania and the ethnic territories inhabited by Lithuanians in the end of the 19th - first half of the 20th c.c. were investigated. [From the publication]

ISBN:
9986776112
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89406
Updated:
2020-11-18 20:52:32
Metrics:
Views: 80    Downloads: 3
Export: