Trys ugnies formos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trys ugnies formos
In the Journal:
Baltos lankos. 2000, Nr. 12, p. 98-125
Keywords:
LT
Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis semantiniu požiūriu, nagrinėjami specifiniai mitinio mąstymo atšvaitai lietuvių ir latvių tautosakos kūriniuose, tikėjimuose, kalboje. Pagrindinis dėmesys skiriamas trims metaforinėms ugnies formos – rožei, kraujui ir auksui – aptarti. Siekiama sujungti nutrūkusias atitinkamo mitinio mąstymo koreliacijų grandines ir atstatyti mitinių koreliacijų tinklą. Rožė aiškinama kaip botaninė ugnies manifestacija, semantiškai susijusi su saule, krauju. Kraujas interpretuojamas kaip fiziologinė ugnies išraiška. Pastebima, kad rožės ir kraujo figūros reprezentuoja tą patį mitinį ugnies turinį, todėl viena figūra nesunkiai gali transformuotis į kitą. Rožės ir kraujo semantinės figūros koreliuoja ir su kitokio pobūdžio transformacijomis, pavyzdžiui, perėjimu iš gyvenimo į mirtį. Atkreipiamas dėmesys, kad botaninis ugnies vaizdinys iki šių laikų nesąmoningai išlaikytas buitiniame lygmenyje – sodinant ir prižiūrint gėlių darželį, kuriame svarbų vaidmenį atlieka rožės. Auksas nagrinėjamas kaip kieta ugnies manifestacija, koreliuojanti su kitomis ugninėmis figūromis, pavyzdžiui, krauju. Auksas – kieta ugnis – periodiškai transformuojasi į plazminę ugnį, kuri turi valymo reikšmę. Apibendrinant daroma įžvalga, kad bendri ugnies raiškų – rožės, kraujo, aukso – bruožai, besiremiantys gimininga semantine sudėtimi, leidžia vadinti šias figūras mitinėmis ugnies formomis, manifestuojančiomis vieną iš svarbiausių pasaulio elementų.Reikšminiai žodžiai: Auksas; Formos; Kraujas; Kraujas, auksas; Metaforos; Mitas; Mitinis mąstymas; Paradigmatika; Rožė; Ugnis; Blood; Fire; Forms; Gold; Metaphors; Myth; Mythical thinking; Paradigmatics; Rose.

ENBased on the semantic approach, the paper analyses the specific reflections of mythical thinking in Lithuanian and Latvian folklore, beliefs and discourse. Focus is shifted on the discussion of three metaphorical forms of fire, i.e. rose, blood and gold. It attempts to connect the broken chain of respective mythical thinking correlations and restore the network of mythical correlations. A rose is interpreted as a botanical manifestation of fire, which is semantically related to the sun and blood. Blood is interpreted as a physiological expression of fire. The figures of rose and blood represent the same mythical content of fire, thus one figure may easily transform into the other. The semantic figures of rose and blood also correlate with other type of transformations, for instance, passing from life to death. It should be noted that the botanical image of fire has been unconsciously preserved on the everyday life level to date: planting and attending to the flowerbed, where roses play an important role. Gold is examined as a solid manifestation of fire, correlating with other figures of fire, e.g. blood. Gold, i.e. solid fire, periodically transforms into plasma fire which denotes cleaning. Finally, the paper draws an insight that the common features of the expressions of fire, i.e. rose, blood, gold, sharing a common semantic composition, enable calling these figures mythical forms of fire, which manifest one of the basic elements of the world.

ISSN:
1392-0189
Related Publications:
Elenytė ir jos upės. Psichoanalitinis žvilgsnis į pasaką / Eglė Minelgaitė-Beinorienė. Būdas. 2021, Nr. 4 (199), p. 45-61.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35331
Updated:
2013-04-28 23:21:51
Metrics:
Views: 16
Export: