Vaškai : istorinė urbanistinė raida (iki 1969 m.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaškai : istorinė urbanistinė raida (iki 1969 m.)
Alternative Title:
Vaškai : its historical and urbanistic development (up to 1969)
Publication Data:
Kaunas : Žiemgalos leidykla, 2005
Pages:
117 p.
Series:
Žiemgalos krašto praeitis; 4
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadinės pastabos — Gyvenvietės susidarymas ir raida iki 1730 m. privilegijos suteikimo — Gyvenvietės raida nuo 1730 m. iki XVIII a. pabaigos — Gyvenvietės formavimasis nuo XVIII a. pabaigos iki miestelio susidarymo XIX a. pabaigoje — Miestelio raida nuo XIX a. pabaigos iki 1918 m. — Miestelis ir valsčius nepriklausomybės kovų metais — Miestelio raida 1920-1940 m. — Miestelio raida sovietų ir nacių okupacijų laikotarpiu (iki 1969 m.) — Pabaigos žodis — Santrumpos — Šaltiniai, literatūra, paaiškinimai — Gyvenvietės-miestelio chronologija (faktai ir įvykiai) — Summary — Rezumējums — Zusammenfassung — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Vandenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Istorija; Lietuva; Raida; Urbanistika; Vaškai; Žiemgala
EN
Development; History; Lithuania; Semigalia; Townscape; Urbanistic; Vaškai
Summary / Abstract:

LTVaškai, palyginti su kai kuriais kitais Šiaurės Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo funkcionavusiais prekybos ir amatų centrais, bene mažiausiai tyrinėti ir iki šiol gana menkai aprašyti. Nepakankamai dėmesio Vaškams greičiausiai teko dėl mažesnės jų reikšmės ir gerokai vėlesnio gyvenvietės atsiradimo bei persitvarkymo į miestelį. Be to, Vaškai buvo netoliese tokių reikšmingų LDK centrų kaip Biržai ir Pasvalys ar mažiau svarbių, bet raiškiai savitos istorijos – Linkuvos ir Žeimelio. Tačiau siekiant atskleisti istorinės žiemgalių žemės dalies Lietuvoje gyvenviečių raidos panoramą, be Vaškų būtų sunku objektyviai suvokti viso arealo apgyvendinimo ir ūkinės veiklos ypatumus. Nors Vaškai buvo gerokai mažesni nei aplinkiniai tradiciškai svarbesni ir didesni šiaurės Lietuvos prekybos bei amatų centrai, miestelyje dėl išskirtinės raidos kai kurių bruožų XIX a. pabaigoje susiformavo visai Lietuvos urbanistikai, juo labiau šiauriniam regionui, reikšmingi plano elementai ir formos. Studijoje pateikti naujausi tyrimų duomenys apie Vaškų miestelio istorinę urbanistinę raidą, tačiau ši pagal turimą medžiagą pateikiama iš viso pirmoji detalesnė miestelio istorinė urbanistinė studija tėra hipotetinė versija, kurios tam tikri etapai aprašyti remiantis autentiška medžiaga, tuo tarpu kiti, aptikus daugiau duomenų, turėtų būti ne tik išplėsti, bet galbūt ir kiek įmanoma patikslinti. Medžiaga dėstoma chronologiškai, visi objektai ir dalykai detalizuojami maždaug vienodai (šiek tiek smulkiau aprašytas tik kovų už Lietuvos nepriklausomybę 1918-1919 m. laikotarpis).

ENAs compared to other certain centres of trade and crafts, functioning in northern Lithuania until World War II, Vaškai has probably been the least explored and poorly described centre until now. Insufficient attention was given to Vaškai probably as a result of little significance of the place and a much later emergence of the settlement and reformation into a town. Besides, Vaškai was closely located to significant centres of the Grand Duchy of Lithuania, such as Biržai and Pasvalys, as well as Linkuva and Žeimelis, which were less significant but had a distinct and unique history. However, in order to reveal the panorama of settlement development in the Lithuanian part of the historic land of Žiemgaliai, it would be hard to objectively understand the peculiarities of the settlement and economic activities in the whole area. Although Vaškai was a much smaller centre of trade and crafts than the surrounding traditionally more significant and larger centres of trade and crafts in northern Lithuania, elements and forms of planning that were important for the entire Lithuanian urban planning, developed in the town due to certain distinct features of development that took place in the town at the end of the 19th century. The study presents the latest data of the research about the historic urban development of the Vaškai town; however, this study on the urban development of the town which is the first detailed study prepared according to the material available, is merely a hypothetical version, certain stages of which are described relying on authentic material, while other stages should not only be expanded but also made as specific as possible, with the discovery of new data. The material is presented in a chronological order, all objects and subjects are detailed in a more or less the same manner (the period of fights for Lithuanian independence of 1918–1919 are described in more detail).

ISBN:
9955434007
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26161
Updated:
2021-01-08 20:56:32
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: