Žeimelis : istorija ir architektūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žeimelis: istorija ir architektūra
Alternative Title:
Žeimelis: history and architecture
Publication Data:
2000.
Pages:
147 p
Series:
Žiemgalos krašto praeitis; 3
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Šiek tiek duomenų apie gyvenvietės atsiradimą ir raidą iki miestelio susidarymo XVI a. pirmojoje pusėje — Miestelio susidarymas ir raida iki XVII a. septintojo dešimtmečio — Miestelio raida nuo XVII a. septintojo dešimtmečio iki XVIII a. pabaigos — Miestelis carinės okupacijos laikotarpiu (nuo XVIII a. pabaigos iki 1915 m.) — Miestelis per Pirmąjį pasaulinį karą (1915-1918 m.) — Miestelis pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu (1918-1940 m.) — Miestelis sovietų ir nacių okupacijos laikotarpiu (1940-1990 m.) — Miestelis antrosios Lietuvos Respublikos pirmąjį dešimtmetį — Trumpinimai — Šaltiniai, literatūra, paaiškinimai — Žeimelio chronologija (faktai ir įvykiai) — Rezumējums — Summary — Resümee — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Vandenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Architektūra; Dvaro centras; Evangelikų liuteronų bažnyčia; Evangelikų reformatų bažnyčia; Istorija; Istorinė urbanistika; Katalikų bažnyčia; Miestelio gyventojai; Miestelio planas; Miestelis; Mietselio teritorija; Mokyklos; Turgūs; Urbanistikos paveldas; Žeimelis.
EN
Architecture; Catholic church; Estate centre; Evangelical Lutheran church; Evangelical Reformed church; Historical urbanistics; History; Market; Town; Town plan; Town residents; Town territory; Urbanistic heritage; Žeimelis.
Summary / Abstract:

LT2000 m. sukako 500 m. nuo Žemelio pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose. Tačiau neabejojama, kad toji gyvenvietė gerokai senesnė, tik nustatyti tikslesnį jos atsiradimo laiką kol kas nėra objektyvių prielaidų. Nepaisant autentiškos medžiagos trūkumo seniausiajai Žiemelio praeities atkarpai išsamiau aprašyti, jau nemažai yra padaryta, kad būtų atskleisti daugelis iki šiol menkiau žinotų bei hipotetiškai vertintų gyvenvietės raidos faktų. Daugiausiai prie to prisidėjo vietos mokytojas Juozas Šliavas, didžiąją gyvenimo dalį skyręs Žiemelio, jo apylinkių ir apskritai Žiemgalos istorijos tyrinėjimams, kurie pasitarnavo 1978 m. rengiant pirmąją vientisą Žiemelio istorinės urbanistinės raidos apybraižą. Po poros dešimtmečių pasirodžiusioje knygoje „Žeimelis: istorija ir architektūra“ pavyko pateikti naujų duomenų. Nors jie iš esmės nepakeitė ankstesnės miestelio istorinės urbanistinės raidos paveikslo, bet sudarė prielaidas patikslinti, papildyti ir detalizuoti Žiemelio istoriją. Daugiausia naujos medžiagos priklauso vėlesniajam miestelio raidos tarpsniui (XVII a. – XX a. antroji pusė). Tai sovietmečiu griežtai drausti skelbti duomenys apie lietuvių tautos represijas 1940–1953 m., pasyviąją ir aktyviąją rezistenciją, slapta medžiaga laikyti miestelio tikrosios būklės planai ir jo plėtros bei rekonstravimo projektai. Šios knygos autoriams pavyko aptikti ir naujų XX a. pirmosios pusės nuotraukų, kurios papildė ankstesnį miestelio ikonografijos archyvą.

ENThe year 2000 marked 500 years from the first reference to Žeimelis in written sources. However, there is no doubt that the settlement is much older; however, there have been no objective grounds to establish more exact time of its appearance so far. Despite a lack of authentic material, much has already been done to describe in greater detail the oldest stage in the history of Žeimelis in order to reveal a number of facts on the development of the settlement which have been little known and viewed hypothetically. Local teacher Juozas Šliavas, who dedicated most of his life to studies of Žeimelis, its surroundings and history of Žiemgala in general which were useful for the preparation of the first integral essay on the historical and urban development of Žeimelis in 1978, contributed most to this. New data were provided in the book ‘Žeimelis: history and architecture’ published two decades later. Although they have not made any fundamental changes to the picture of the town’s earlier historical and urban development, they formed the basis for revising, supplementing and detailing the history of Žiemelis. Most of the new material belongs to a later stage of the town’s development (from the 17th to the late 20th century). This is the data about repressions of the Lithuanian nation from 1940 to 1953, passive and active resistance publication of which was strictly forbidden during the Soviet occupation; the plans of the actual state of the town, its development and reconstruction projects were also considered classified material. The author of the book managed to find new photos pertaining to the first half of the 20th century which were added to the earlier archive of the town’s iconography.

ISBN:
9986902797
Related Publications:
  • Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais / Arvydas Anušauskas. Vilnius : Mintis, 1996. 494 p.
  • Lietuvos heraldika / Lietuvos heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento ; parengė Edmundas Rimša. Vilnius : Baltos lankos, 2008. 526 p.
  • Vaškai : istorinė urbanistinė raida (iki 1969 m.) / Algimantas Miškinis ; "Žiemgalos" draugija. Kaunas : Žiemgalos leidykla, 2005. 117 p.
  • Žeimelio bažnyčios / Juozas Šliavas, Valentas Cibulskas. Žeimelis. D. 1 / vyriausiasis redaktorius sudarytojas Aloyzas Bėčius. Vilnius: Versmė, 2010. P. 541-566.
  • Žeimelio bažnyčių laikrodžiai ir varpai / Libertas Klimka. Žeimelis. D. 1 / vyriausiasis redaktorius sudarytojas Aloyzas Bėčius. Vilnius: Versmė, 2010. P. 614-620.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26144
Updated:
2021-01-08 20:28:53
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: