Istorinio raštingumo ugdymo(si) iššūkiai mokiniams dirbant su istoriniais šaltiniais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorinio raštingumo ugdymo(si) iššūkiai mokiniams dirbant su istoriniais šaltiniais
In the Journal:
Istorija [History]. 2021, Nr. 122, p. 91-138
Keywords:
LT
Istorijos mokslas / History science.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, remiantis J. Rüseno, S. Wineburgo, P. Lee, A. Chapman, P. Seixo, D. Shemilt, T. Taylor, H. Scheiber, M. Stobart ir kitų filosofiniais samprotavimais, apžvelgiama istorinio raštingumo sampratos raida, atskleidžiama, kaip istorijos ugdymas susijęs su mokinių istorinio raštingumo ugdymu. Straipsnyje pristatomi du atlikti tyrimai ir jų rezultatai. Vieno jų metu nustatyta, kad iki šiol yra neatitikimų tarp mokymo programos uždavinių ir jos realizavimo galimybių pamokoje. Mokiniai pageidauja elementaraus praeities pasakojimo, siekdami sutelkti dėmesį į faktus, o ne į interpretacijas, todėl jiems trūksta žinių ir gebėjimų kurti istorinį kontekstą. Antrojo tyrimo metu paaiškėjo, kad nepakankamai laiko skiriama mokinių gebėjimui savarankiškai ir kritiškai atlikti šaltinių analizę su skirtingo žanro istoriniais šaltiniais ir istorijos pasakojimo kūrimo proceso suvokimui. [Iš leidinio]

ENThis article reviews the evolution of the concept of historical literacy, based on the philosophical considerations of J. Rüsen, S. Wineburg, P. Lee, A. Chapman, P. Seix, D. Shemilt, T. Taylor, H. Scheiber, M. Stobart, and others, revealing how history education relates to the development of students’ historical literacy. The article presents two studies and their results. During one of them, it was established that so far there are discrepancies between the objectives of the curriculum and the possibilities of its realisation in the lesson. Students prefer an elementary narrative of the past in order to focus on facts rather than interpretations, so they lack the knowledge and ability to create a historical context. The second study found that insufficient time was devoted to student ability to independently and critically analyse sources with historical sources of a different genre, and to understand the process of storytelling. [From the publication]

DOI:
10.15823/istorija.2021.122.4
ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97023
Updated:
2022-09-12 14:00:36
Metrics:
Views: 76    Downloads: 28
Export: