Keletas įžvalgų dėl istorijos dokumentų pateikimo istorijos vadovėliuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keletas įžvalgų dėl istorijos dokumentų pateikimo istorijos vadovėliuose
Alternative Title:
Some insights about the presentation of historical documents in history textbooks
In the Journal:
Istorija [History]. 2011, Nr. 82, p. 28-37
Keywords:
LT
Dokumentas; Istorija; Istorijos dokumentas; Istorijos mokymas; Istorijos šaltinis; Moksleiviai; Vadovėlis.
EN
Document; Historical document; Historical source; History; Schoolchildren; Students; Teaching history; Textbook.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami istorijos dokumentų pateikimo Lietuvos istorijos vadovėliuose aspektai. Remiantis šiuo metu naudojamais šešiais skirtingų leidyklų vadovėliais siekiama išsiaiškinti, kiek juose yra pateikiama istorijos šaltinių ir jų kontekste – istorijos dokumentų arba jų fragmentų apie XX a. Lietuvos istoriją. Daromos išvados: 1. Vyresnėse klasėse turėtų būti daugiau naudojami pirminiai istorijos šaltiniai – dokumentai. Naudojant dokumentus yra sudaromos sąlygos moksleiviams suvokti istorinio laikotarpio dvasią bei tirti praeitį savarankiškai, ją interpretuoti ir grįsti savo pasirinktais argumentais. 2. Istorijos vadovėliuose yra pateikiami istorijos dokumentai, tačiau jų skaičius skirtingų leidyklų vadovėliuose ženkliai skiriasi. Daugelyje XX a. istorijos vadovėlių yra pateikti svarbiausi to laikotarpio istorijos dokumentai. 3. Istorijos dokumentų pateikimas vadovėliuose ne visuomet yra atliktas kruopščiai. Dažnai pasitaiko, jog vadovėlyje bet kuris tekstas yra įvardytas istorijos dokumentu. Pabrėžtina, kad ne visų dokumentų yra nurodyti autoriai, kartais pateikti per daug fragmentiški klausimai dokumentams nagrinėti arba atsakymas neišplaukia iš pateikto dokumento. Taip pat klausimo formuluotėje persakomas dokumento turinys, klausimas formuluojamas neaiškiai. Istorijos vadovėlių autoriai turėtų vengti šių trūkumų.

ENThe article states that in the process of teaching history at secondary schools various types of history sources are employed. [...] Primary documents allow pupils to better understand the spirit of a concrete historical period, to investigate the past independently and to interpret it with the help of chosen arguments. This way a specific character of a historian’s work is perceived. The conducted research allows the author to assert that history textbooks contain historical documents; however, their number significantly differs in the textbooks by different publishing houses. Three 10th form textbooks contain from 36 to 75 documents or their fragments; this makes from 9,6 % to 16,3 % out of all sources presented in history textbooks. Three 12th form textbooks contain from 10 to 80 historical documents; this makes 13,5 % – 14,5 % out of all sources. As far as illustrations are concerned, photographs predominate: in the 10th form textbooks their number is from 181 to 452 (this makes 45 % – 48,3 % out of all sources) while 12th form textbooks contain from 22 to 157 (26,5 % – 31,8 % out of all sources). All in all, most of the 20th century textbooks contain documents, relevant to this particular period. However, the author notices that historical documents are not always presented thoroughly. In some textbooks any source is presented as a historical document; some documents lack references to the authors; sometimes tasks for the analysis of documents are too fragmentary or the answer cannot be inferred from a presented document. Still in some other cases the task itself contains the summary of a document or it (the task) is not clearly formulated. It is advisable that the authors of history textbooks avoided such shortcomings. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29770
Updated:
2018-12-17 13:00:08
Metrics:
Views: 48    Downloads: 8
Export: