Geolingvistinis Babtų apylinkių šnektų tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geolingvistinis Babtų apylinkių šnektų tyrimas
Alternative Title:
Geolinguistic investigation of subdialects in Babtai area
Anksčiau paskelba leidinyje: Lietuvos lokaliniai tyrimai. 2016
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama dabartinė geolingvistinė ir sociolingvistinė Bãbtų apylinkių šnektų situacija. Tiriamoji medžiaga – daugiausia 2012 m. ekspedicijų tarmių garso įrašai iš abipus Nev¸žio upės esančių kaimų, anksčiau priklausiusių Babtų valsčiui. Nagrinėjamosios šnektos Zigmo Zinkevičiaus ir Alekso Girdenio lietuvių tarmių klasifikacijoje išsidėsčiusios dviejų patarmių pakraščiuose – vakarų aukštaičių kauniškių ir šiauliškių. Paribinės – priklausė aukštaičių vakariečių veliuoniečių ir aukštaičių viduriečių pakraščiams – buvo ir senojoje Kazimiero Jauniaus ir Antano Salio tarmių klasifikacijoje. Naujausi garso įrašų duomenys parodė sudėtingą buvusių dvarų teritorijoje išsidėsčiusio kalbamojo ploto situaciją. Gauti įrašai liudija išlaikytą, bet labai pakitusią tiriamojo ploto tarminę priklausomybę. Dviejų patarmių pakraščiuose esančių šio ploto šnektų kalba artimesnė vienai, vakarų aukštaičių kauniškių, patarmei, tačiau neretai pereina ir į netarminę lietuvių kalbą.

ENThe recent geolinguistic and sociolinguistic situation in the area of Babtai is discussed in the paper. The material studied embraces mainly dialect voice records done during the expeditions in 2012 from the villages on both banks of the Nevėžis River in the former Babtai Valsčius. According to the classification of Lithuanian dialects by Zigmas Zinkevičius and Aleksas Girdenis, the Babtai subdialects studied are situated at the margins of the areas of two Western Aukštaitian subdialects: Kaunas and Šiauliai. The border speeches belonging to the margins of the Western Aukštaitians of Veliuona and the Middle Aukštaitians were also in the older classification by Kazimieras Jaunius and Antanas Salys. The latest voice records showed complex linguistic situation in the area of former estates. The records witness the maintained in general but very changed dialectal belonging of the area studied. The speech at the margins of the both Kaunas and Šiauliai West Aukštaitian subdialects is closer to the Kaunas one, but it often turns to the non-dialect Lithuanian language. [From the publication]

ISSN:
2029-0799
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69738
Updated:
2019-08-11 17:45:29
Metrics:
Views: 40    Downloads: 3
Export: