Retrospektyviosios lietuviškų knygų bibliografijos papildymai ir jų šaltiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Retrospektyviosios lietuviškų knygų bibliografijos papildymai ir jų šaltiniai
Alternative Title:
Additions to the retrospective bibliography of Lithuanian books and their sources
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 46, p. 65-90
Keywords:
LT
Lietuviškų knygų retrospektyviosios bibliografijos papildymai.
Summary / Abstract:

LTLietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bibliografai atviru laišku kreipėsi į visuomenę, kviesdami teikti Vilniuje 1969 m. išleistos senųjų lietuviškų raštų retrospektyviosios bibliografijos rodyklės papildymus. Specialistai prašo peržiūrėti asmenines bibliotekas ir, radus iki 1864 metų išleistų knygų, apie jas informuoti skaitmeninės bibliografinės rodyklės kūrėjus. Teikiamas straipsnis yra atsakas į bibliografų kvietimą. Jame skelbiama apie autoriaus asmeninėje bibliotekoje turimas retas ir retesnes knygas, leidžiančias tikslinti bibliografijos apimtį ir atskirus bibliografinius įrašus. Duomenys klasifikuojami pagal jų svarbą ir turinį: a) retrospektyviosios knygų bibliografijos papildymai, b) egzemplioriai knygų, bibliografijose užregistruotų ir aprašytų pagal šaltinius, c) bibliografinių aprašų patikslinimai, d) nežinomi retų knygų egzemplioriai, e) vertingi knygų egzemplioriai. Šis straipsnis turi ir metodologinę paskirtį. Juo siekiama pateikti asmenine patirtimi grįstą retrospektyviosios bibliografijos papildymo duomenų paieškos, kaupimo, klasifikavimo ir knygos istorijoje neišvengiamų prielaidų ir spėjimų argumentavimo metodiką. Autoriaus nuomone, senųjų knygų iš asmeninių bibliotekų registravimas bibliografinėse rodyklėse yra svarbi kultūros paveldo fiksavimo ir apskaitos užduotis. Ji itin aktuali tokio dydžio ir likimo šalims kaip Lietuva. Bibliografinėse rodyklėse užregistruoto rankraštinio ir spausdintinio paveldo duomenys leistų tiksliau nustatyti jo dydį, vertę, buvimo vietą, sklaidos socialinėje aplinkoje dinamiką ir geografiją keičiantis savininkams.Tai darytų įtaką mokslui ir padėtų sumažinti nacionalinio kultūros paveldo nuostolius, jei šalį ištiktų tragiškų padarinių turinčios nelaimės ir katastrofos. [Iš leidinio]

ENBibliographers of the Lithuanian National Martynas Mažvydas Library wrote an open letter to the public inviting the provision of additions to the retrospective bibliography of Lithuanian publications published in Vilnius in 1969. Specialists asked to investigate personal libraries in their search for books published before 1864 and to send the data to the creators of a digital bibliography. The article is a response to the call of the bibliographers. It provides information about rare books collected in a personal library that allows correcting some bibliographic records. The data is organised according to its importance and content: a) additions to the retrospective bibliography of books, b) copies of the books registered and described in the bibliography using sources, c) additional data to some bibliographic descriptions, d) unknown copies of rare books, e) valuable copies of books. This article also pursues a methodological purpose. It presents personal experience of data retrieval, acquisition and classification for supplementing the retrospective bibliography as well as the methods making and arguing the assumptions inevitable in the history of a book. The author believes that the creation of bibliographies with the help of personal libraries is an important task of the registration of cultural heritage. The heritage registered in bibliographies enables us to evaluate its size, importance, location, dissemination in the social environment and changing geography of its owners. This can influence research and help diminish the loss of cultural heritage during potential catastrophes.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3927
Updated:
2018-12-20 23:08:54
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: