E. Vaikinis - pirmasis Mažosios Lietuvos leidėjas ir spaustuvininkas lietuvis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
E. Vaikinis - pirmasis Mažosios Lietuvos leidėjas ir spaustuvininkas lietuvis
In the Book:
Knygos kultūra ir kūrėjas : istoriografiniai tyrimai ir vertinimai / Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. P. 13-25
Keywords:
LT
Personalijos; Spaustuvės; Spauda; Leidyba; Mažoji Lietuva; Klaipėda; Knygos kultūra; Spaudos paveldas; Retrospektyvioji bibliografija; Leidyba; E. Vaikinis.
EN
Personalities; Publishing houses; Printing; Minor Lithuania; Book culture; Printing heritage; Retrospective bibliography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami šaltiniai apie pirmojo Mažosios Lietuvos leidėjo ir spaustuvininko lietuvio E. Vaikinio, kuriuose paminėti jo gyvenimo ir leidybinės bei poligrafinės veiklos epizodai, taip pat trumpai aptariami jo leidiniai vokiečių kalba. Plačiau pristatomos leidėjo išleistos arba išspausdintos knygos lietuvių kalba, kartu nurodant, kuriuose senuosiuose knygų sąrašuose jos užregistruotos, kiek egzempliorių yra išlikę iki šių dienų ir kur jie saugomi. E. Vaikinio spaudos produkcija yra užfiksuota XIX amžiaus rodyklėje "Lietuviškų ir senųjų prūsą knygų sąrašas", pirmajame S. Baltramaičio rodyklės leidime, S. Baltramaičio bibliografijos 1892 metų leidime, V. Biržiškos "Lietuvių bibliografijos" trečioje dalyje. Du E. Vaikinio leidinius straipsnio autoriui pavyko rasti ir šiuolaikinėje "Lietuvos bibliografijoje". Taip pat pristatomi atsitiktinai rasti E. Vaikinio leidiniai: giesmynėliai "Kas dienißkas Kalėdų Pagarbinims, didžiofes Meiles Žmogum paftojufiojo Diewo", "Ißgelbeteje Pono Diewo i Zioń pareisfu Szukawimu; amžina Linkfmybe bus ant jü Galwos: Linkfmybe ir Džaugkfmas jus nutwers", "Dwilika dwafißku nauju Laupfinima Giefmu pagal nauja ir fena teftamenta ipaczei iß Pfalmu <...>", knygelė "Pirmkarczü Knygeles Prekules Bažnyczoje Wartojamos". Žinios apie E. Vaikinio gyvenimą ir veiklą siekia 1869 metus. Straipsnio autorius pažymi, kad tyrimus būtina tęsti ir plėtoti. Nauji duomenys sudarytų sąlygas išsamiau nušviesti E. Vaikinio biografijos, leidybinės veiklos pobūdį, spaudos produkcijos vertę ir pripažinimą XIX a. vidurio visuomenėje.

ENThe article surveys sources on E. Vaikinis, the first publisher and printer from Lithuania Minor, that contain information about his life and his printing and publishing activities; his publications in German are also briefly discussed. Books published or printed in Lithuanian language by the publisher are presented in a greater detail by indicating the old lists of books in which they are registered, the number of copies remaining to this day and the place of their storage. The print production of E. Vaikinis is recorded in the index Lietuviškų ir senųjų prūsą knygų sąrašas of the 19th c., in the first edition of S. Baltramaitis index, in S. Baltramaitis bibliography, edition of 1892, in the third part of Lietuvių Bibliografija. The author of the article has found two publications of E. Vaikinis in the contemporary Lietuvos Bibliografija. The following publications of E Vaikinis that were found by accident were also presented: hymnals Kas dienißkas Pagarbinims, didžiofes Meiles Žmogum paftojufiojo Diewo, Ißgelbeteje Pono Diewo i Zioń pareisfu Szukawimu; amžina Linkfmybe bus ant jü Galwos: Linkfmybe bus ant jü Galwos: Linkfmybe ir Džaugkfmas jus nutwers, Dwilika dwafißku nauju Laupfinima Giefmu pagal nauja ir fena teftamenta ipaczei iß Pfalmu <…> booklet Pirmakarczü Knygeles Prekules Bažnyczoje Wartojamos. The knowledge about E. Vaikinis life comes from as early as 1869. The author of the article notes that the research should be continued and developed further. New data would allow to cover E. Vaikinis’ biography, publishing activities, the value of print production and recognition in the society of the middle of the 19th c.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17462
Updated:
2021-01-10 18:14:42
Metrics:
Views: 12
Export: