Europinis Klaipėdos miesto paveldas. Britiški aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europinis Klaipėdos miesto paveldas. Britiški aspektai
In the Journal:
Res humanitariae. 2008, t. 3, p. 9-24
Keywords:
LT
Britiški aspektai Klaipėdos istorijoje; Europinis; Klaipėda; Klaipėdos istorija; Lietuvos istorija; Paveldas.
EN
British dimension in Klaipėda's history; European; Heritage; History of Klaipėda; History of Lithuania; Klaipėda.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojami pagrindiniai europinio Klaipėdos miesto paveldo aspektai, kurie yra susiję su anglų ir škotų bendruomenėmis. Tai aspektai, kurie atskleidžia Klaipėdos paveldosaugos ypatumus: kultūrinį, konfesinį ir pramoninį. Pažymima, kad straipsnio tikslas yra atkreipti dėmesį į nykstantį unikalų kultūrinį palikimą. Istoriografijoje visą laiką vyrauja nuostata, kad Klaipėdos miestą būtina pristatyti lietuvių ir vokiečių santykių kontekste, tačiau jos prieštarauja viena kitai. Viena teigia, kad Klaipėda buvusi vokiška, o lietuviškoji tam prieštarauja Straipsnyje norima atkreipti dėmesį į britų ir škotų istorijos faktografiją Klaipėdoje ir pristatyti tai kaip paveldosaugos problemą. Konstatuojama, kad škotų bendruomenės atsiradimas labai pagyvino ir išplėtė Klaipėdos prekybinius ryšius, o XVIII a. į Klaipėdą nuolat kėlėsi gyventi užsieniečiai, iš kurių gausiausiai buvo persikėlėlių iš Anglijos ir Škotijos. Atvykėliai stengėsi įsitvirtinti pramonės sferoje. Apie škotų bendruomenės Klaipėdoje plėtimąsi iliustruoja miesto konfesinės istorijos momentai. Jau iš XVIII a. žinių yra aišku, kad buvo stengiamasi turėti savo bažnyčią. Pirmoji anglikonų bažnyčia, gotikinių ir romaninių formų, buvo baigta ir pašventinta 1863 m. Žvelgiant kultūriniu aspektu, straipsnyje norima pristatyti tai, kas garsino Klaipėdos kraštą. Čia svarbu paminėti konfesinės mokyklos ir miesto sodo įsteigimą. Svarbi buvo bibliotekų veikla. Anglai Klaipėdoje įkūrė pirmuosius vandens sporto klubus – draugijas.

ENThe paper analyses the main aspects of European heritage in the city of Klaipėda related to the English and Scottish communities. These aspects reveal the cultural, confessional and industrial features of heritage protection in Klaipėda. The aim of the paper is to draw attention to the disappearing unique cultural heritage. There is a prevailing historiographic attitude that the city of Klaipėda must be presented in the context of Lithuanian and German relationship; however, they contradict each other. According to one version, Klaipėda was German; whereas the Lithuanian version contradicts this claim. The paper wants to draw attention to the factography of the British and Scottish history in Klaipėda and present it as the problem of heritage protection. The author states that the appearance of the Scottish community enlivened and developed the commercial relations of Klaipėda, and in the 18th c. Klaipėda was regularly settled with foreigners who mainly came from England and Scotland. The newcomers tried to establish in the industrial field. The development of the Scottish community in Klaipėda is illustrated by the moments of the confessional history of the city. Already the data of the 18th c. show that there were attempts to have their own church. The first Anglican church of Gothic and Romanic forms was completed and dedicated in 1863. From the cultural aspect, the paper attempts to present what made the region of Klaipėda known. It is important to note the establishment of a confessional school and the city garden. The activities of libraries were important. The English settlers established the first water sports clubs-societies in Klaipėda.

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20486
Updated:
2018-12-20 23:18:42
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: