Klaipėdos krašto dvasinis paveldas - europinių kultūrų sąveikos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto dvasinis paveldas - europinių kultūrų sąveikos kontekste
In the Book:
Mažosios Lietuvos kultūros paveldas / Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 250-259
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama trumpa Klaipėdos krašto dvasinio paveldo retrospektyva, akcentuojant jos anglosaksiškąjį aspektą. Pabrėžiama Klaipėdos multikultūrinė, multinacionalinė ir multikonfesinė įvairovė, suteikusi šiam šiuolaikinės Lietuvos regionui ir miestui savitų europinės kultūros bruožų, kurie atsispindi materialiniuose ir dvasinio paveldo objektuose. Tyrimo tikslas yra atskleisti susiklosčiusių istoriografinių stereotipų, pabrėžiančių dualistinę, neretai vaizduojamą kaip konfliktišką šio krašto ir miesto lietuvišką bei vokišką kultūros prigimtį, vyravusią abiejų tautų XX a. istoriografijoje nepagrįstumą. Juo siekiama atkreipti mokslininkų ir visuomenės dėmesį į tai, kad sparčiai besivystančiame regione reikia ypač apdairiai puoselėti dvasinio ir materialiojo paveldo objektus, kad neprarastume unikalaus šio krašto savitumo – integralios ir savitos Lietuvos kultūros dalies. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Kultūrinis ir dvasinis paveldas; Europos kultūra; The region of Klaipėda; The cultural and spiritual heritage; European culture.

ENThe article discusses brief retro-perspective of spiritual heritage of Klaipeda region by highlighting its Anglo-Saxon aspect. Multicultural, multinational and multi-confessional variety of Klaipeda city is emphasized by providing this region and the city of nowadays Lithuania with particular features of European culture, which are reflected in objects of material and spiritual heritage. The aim of the research is to disclose invalidity of formed historiographic stereotypes, emphasizing dualistic, often displayed as conflict, Lithuanian and German cultural nature of the city and the region, dominating in historiography of 20th century both nations. It seeks to fix attention of scientists and society to the fact that rapidly developing region needs especially cautious nurturance of objects of spiritual and material heritage in order not to lose unique peculiarity of the said region, i.e. part of integral and original Lithuanian culture.

ISBN:
9986-19-956-5
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4398
Updated:
2020-01-17 13:03:58
Metrics:
Views: 64    Downloads: 12
Export: