Wilhelmo Andrėjaus Rheniaus (1753-1833) šviečiamoji veikla Klaipėdoje ir pirmieji lietuviški anglų religinės literatūros vertimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Wilhelmo Andrėjaus Rheniaus (1753-1833) šviečiamoji veikla Klaipėdoje ir pirmieji lietuviški anglų religinės literatūros vertimai
Alternative Title:
Educational activities of Wilhelm Andreas Rhenius (1753-1833) in Klaipėda and the first Lithuanian translations of English religious literature
In the Journal:
Knygotyra. 2021, t. 76, p. 93-113
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Religinė literatūra / Spiritual literature; Socialinė istorija / Social history; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTTarptautinė tarpkonfesinė organizacija Religinių raštų draugija (angl. Religious Tract Society) Londone XIX a. pirmojoje pusėje suteikė finansinę paramą religinių knygų leidybai Prūsijos Karalystės gyventojų gimtosiomis kalbomis: vokiečių, lenkų, sorbų ir lietuvių. Mažų knygelių vertimais į lietuvių kalbą, jų leidybos ir platinimo reikalais rūpinosi Prūsijos religinių raštų draugijos (angl. Prussian Religious Tract Society) filialas, įsteigtas svarbiame to meto prekybos mieste Klaipėdoje. Klaipėdos filiale darbavosi Bachmano dvaro inspektorius, Moravijos judėjimo sekėjas, surinkimų vadovas Wilhelmas Andrėjus Rhenius (Wilhelm Andreas Rhenius, 1753–1833). Šiame straipsnyje siekiama atskleisti draugijos nario Rheniaus ryšius su tarptautine Londono organizacija, jo dalyvavimą šviečiamojoje veikloje Klaipėdoje. Taip pat aptariami Londono Religinių raštų draugijos globojami religinės anglų literatūros lietuviški vertimai, tarp kurių – anoniminė nedidelės apimties knygelė „Graudénimo Balsas“ (1818), išleista Prūsijos Lietuvoje, Tilžėje 4 000 egzempliorių tiražu, ir britų autoriaus, Bristolio Šventojo Jokūbo bažnyčios kunigo Thomo Tregennos Biddulpho (Thomas Tregenna Biddulph, 1763–1838) pamokslų rinkinėlis „Sźeßolika trumpi Kalbesei“ (1820, Tilžė). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klaipėda; Draugijos; Religinė literatūra; Vertimai; 19 amžius; Wilhelmas Andrėjus Rhenius (Wilhelm Andreas Rhenius); Švietėjai; Religious literature; Translations; Educators; Cities; Societies; 19th century.

ENIn the first half of the 19th century, the international interdenominational organization the Religious Tract Society in London provided financial support for the publication of religious books in the native languages of the people of the Kingdom of Prussia: German, Polish, Sorbian and Lithuanian. The branch of the Prussian Religious Tract Society established in Klaipėda, an important trading city of the time, took care of the translations of short books into Lithuanian along with their publishing and distribution. Wilhelm Andreas Rhenius (1753–1833), the inspector of the Bachman’s estate, the follower of the Moravian movement, who managed compilations, worked for the Klaipėda branch. This article aims to reveal the ties of Rhenius, the member of the Society, with the international organization in London, and his participation in educational activities in Klaipėda. Lithuanian translations of religious English texts patronized by the Religious Tract Society in London are also discussed, including an anonymous small volume book, The Warning Voice (Graudénimo Balsas, 1818), published in Tilsit, the Prussian Lithuania, in 4,000 copies, and the collected sermons Sixteen Short Sermons (Sźeßolika trumpi Kalbesei, 1820, Tilsit) by the British author Thomas Tregenna Biddulph (1763–1838), the minister of St. James’s Church in Bristol. [From the publication]

DOI:
10.15388/Knygotyra.2021.76.77
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95247
Updated:
2022-06-07 20:46:31
Metrics:
Views: 16
Export: