Donkalnio ir Spigino mezolito-neolito kapinynai: seniausi laidojimo paminklai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Donkalnio ir Spigino mezolito-neolito kapinynai: seniausi laidojimo paminklai Lietuvoje
Alternative Title:
Donkalnis and Spiginas mezolithic neolithic cemeteries: the oldest burial monuments in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012.
Pages:
254 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Kapinynų tyrimų apžvalga — Donkalnio ir Spigino kapinynai: geologija, geomorfologija, paleogeografija, topografija ir palinologija — Mezolito ir neolito gyventojų dieta ir išgyvenimo būdai — Mezolito kapai. Kapų aprašymas. Mezolito kapai – sudėtinė ritualinio komplekso dalis. Ochros dėmės, duobės, simbolinis židinys. Kapų chronologija. Fizinės antropologijos tyrimai: kramometrija, paleopatologija, genetika. Mezolito bendruomenių socialinė organizacija: laidosenos duomenys. Įkapių ir kai kurių ritualų bruožų analizė — Biržulio ežervietės mezolito kapai Baltijos juros regiono kontekste. Kapinynų pobūdis ir kapų vietos parinkimas. Ar bijota mirusiųjų? Laidojimo ritualo atkūrimo bandymai nuo mirties momento iki galutinio kapo įrengimo. Baltijos regiono mezolito kapinynų chronologija, kultūrinė priklausomybė — Vakarų Lietuvos vėlyvojo neolito kapai. Kapų radimvietės. Kapų aprašymas. Įkapės, laidosenos ypatumai. Vėlyvojo neolito Vakarų Lietuvos kapų chronologija. Vakarų Lietuvos vėlyvojo neolito kapų, gyvenviečių ir keramikos chronologijos lyginamoji analizė. Išvados — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Donkalnis and Spiginas Mesolithic-Neolithic Cemeteries: the oldest burial monuments in Lithuania (Summary).
Keywords:
LT
Žemaitija (Samogitia); Mezolitas; Neolitas; Osteologijos duomenys; Stovyklavietės; Kapinynas; Paleobotanika; Narvos kultūra.
EN
Lithuania; The Samogitia; The Mesolithic; The Neolithic; Osteological data; Campsites; Grave field; Paleobotany; The Narva culture.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas – apibendrinti intensyvius tarptautinius ir tarpdalykinius šių kapinynų, svarbių kultūros paminklų, 1981–2011 m. tyrimus, padaryti juos prieinamus Lietuvos ir pasaulio mokslinei, taip pat ir plačiajai visuomenei. Įvairiausių sričių tyrėjų iš daugelio pasaulio valstybių atlikti humanitariniai, socialiniai ir gamtamoksliniai tyrimai, naujos interpretacijos, nenutrūkstamas ilgametis tyrinėtos medžiagos permąstymas leidžia teigti, kad Donkalnio ir Spigino kapinynų tyrinėjimai jau dabar padeda ir ateityje padės spręsti daugybę klausimų, reikšmingų ne tik Baltijos regiono, bet ir visos Europos akmens amžiaus žmonių kultūrinei ir biologinei istorijai pažinti. Šioje monografijoje aptarti visi Lietuvos mezolito ir vėlyvojo neolito paminklai.

ENThe objective of the monograph is to summarise intensive international and interdisciplinary researches of those necropolises as significant cultural monuments performed in 1981–2011 and to make them accessible to both scientific and general society of Lithuania and the world. Humanitarian, social and natural science researches performed by the researchers of various areas and from many countries of the world, new interpretations as well as continuous long–standing reconsideration of the researched material suggests that the researches of the Donkalnis and Spiginas cemeteries are already helping and are going to help in the future to answer many questions significant in acknowledging cultural and biological history of Stone Age people not only in the Baltic region but also in the whole of Europe. All Lithuanian monuments of the Mesolithic and the late Neolithic are discussed in the monograph.

ISBN:
9786094470660
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47388
Updated:
2020-10-04 14:54:14
Metrics:
Views: 37    Downloads: 12
Export: