Mokyklos vadovo lyderystės ypatumai švietimo subjektų interesų ir mokyklos efektyvumo raiškos aspektu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos vadovo lyderystės ypatumai švietimo subjektų interesų ir mokyklos efektyvumo raiškos aspektu: disertacija
Alternative Title:
Leadership peculiarities of a school principal in the aspect education subjects and school efficiency
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
190 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Peculiarities of school principal's leadership in the aspect of the manifestation of education stakeholders' interests and school activity effectiveness Kaunas : Technologija, 2006 43 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTŠio disertacinio tyrimo tikslas – atskleisti mokyklos vadovų lyderystės ypatumus švietimo subjektų interesų ir mokyklos efektyvumo raiškos aspektu. Realizuojant tikslą buvo naudoti mokslinės literatūros ir dokumentų analizės, apklausos raštu, statistinės duomenų analizės, atvejo studijos metodai. Empiriniame tyrime dalyvavo respondentai iš 11 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų: mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai ir mokyklų vadovai. Disertaciniame darbe pagrįsti originalūs lyderystės raiškos struktūrizavimo ir sąveikos modeliai, struktūrizuotas mokyklos vadovo lyderystės raiškos, mokyklos veiklos efektyvumo ir švietimo subjektų interesų sąveikos teorinis modelis, bei originali mokyklos vadovo lyderystės raiškos tyrimo metodologija. Šiame darbe empiriniais metodais sukaupti reikšmingi mokslo faktai apie mokyklos vadovo ir lyderystės raiškos įtaką atskiroms mokyklos veiklos sritims, bei nustatyta lyderystės raišką grindžianti bazinė teorija, taikytina Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos sąlygomis. Šis darbas atveria naujas mokyklų vadovų vadybinių kompetencijų tobulinimo galimybes, siekiant ugdyti lyderio gebėjimus konkrečios ugdymo institucijos erdvėje. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe aim of the dissertation research is to reveal the leadership peculiarities of school principals in the aspect of interests of education subjects and expression of school efficiency. To achieve the goal, methods of scientific literature and document analysis, questionnaire, statistical data analysis and case study were applied. The empirical research involved respondents from 11 Lithuanian schools of general education: students, their parents, teachers and school principals. The dissertation work provided substantiation of original models of structuring and interaction of leadership, structured theoretical model of expression of leadership of school principal, school efficiency and interaction of interests of education subjects, as well as unique methodology of research of expression of school principal’s leadership. By way of empirical methods, the author collected significant scientific facts about the influence of the school principal and expression of leadership upon various fields of school activities and determined a basic theory of expression of leadership suitable for Lithuanian schools of general education. The work reveals new possibilities for improvement of management competences of school leaders in an effort to develop leadership capacities in a specific educational institution.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9315
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 157
Export: