Managing education at the beginning of new millennium : looking for the solutions of the emerging challenges

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Managing education at the beginning of new millennium: looking for the solutions of the emerging challenges
Alternative Title:
Švietimo vadyba naujojo tūkstantmečio pradžioje: kylančių iššūkių sprendimo kelių beieškant
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 2 (52), p. 73-78
Keywords:
LT
Decentralizacija; Globalizacija; Marketizacija; Mokyklos lyderis; Standartizacija; Švietimo vadyba.
EN
Decentralization; Education management; Globalization; Marketization; School leaders; Standardization.
Summary / Abstract:

LTAtskiri švietimo vadybos raidos laikotarpiai yra unikalūs ta prasme, kad kiekviename laikotarpyje tenka susidurti su skirtingais iššūkiais. Mokyklų vadovai 1985-aisiais susidurdavo su kitokiais iššūkiais, negu jų kolegos 1995-aisiais. Prieš dešimtį metų svarbiausi atrodė vieni iššūkiai, 2005- aisiais – kiti. Galima sakyti, kad tai natūrali sparčiai kintančio gyvenimo pasekmė. Tačiau ir edukologijos mokslininkams, ir švietimo praktikams labai svarbu identifikuoti šiuos iššūkius ir juos reflektuoti tam, kad aiškiai būtų galima suvokti šiuolaikinio švietimo panoramą. Teorinė refleksija gali vesti prie veiksmingų praktinių sprendimų. Taigi šio straipsnio objektas – šiuo metu Lietuvos švietimo vadovams kylantys iššūkiai, o tikslas – išaiškinti šių iššūkių teigiamas bei neigiamas puses, atsižvelgiant į Lietuvos specifiką. Švietimo vadybos tyrinėtojai savo darbuose mini daugelį iššūkių, su kuriais susiduria švietimo vadovai sparčiai kintančiame pasaulyje. Apie paskutinį XX amžiau dešimtmetį rašantys autoriai nurodo tokius iššūkius, kaip globalizacija, marketizacija, modernizacija, internacionalizacija, standartizacija, privatizacija, decentralizacija, diversifikacija ir kt. Prieš dešimtį metų Lietuvos švietimo vadovai dar mažai susidurdavo su šiais iššūkiais, kadangi turėjo įveikti sunkų sovietinės praeities palikimą ir išgyventi sudėtingą pereinamąjį laikotarpį. Pirmojo naujo tūkstantmečio dešimtmečio viduryje Lietuvos švietimo vadovams tenka įveikti iššūkius, kurie Vakarų kolegoms jau buvo aktualūs prieš dešimtį metų. Minėti iššūkiai yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir iš dalies persidengia, todėl straipsnyje dėmesys sutelkiamas į keturis, straipsnio autoriaus manymu, svarbiausius: decentralizaciją, standartizaciją, globalizaciją ir marketizaciją. Kiekvienas iššūkis turi savo pozityviąją ir negatyviąją pusę. [...].

ENArticle reviews some aspects of the development of education management in the country during the last decade. Some dominating challenges faced by the school heads are pointed out, namely: decentralization, standardization, globalization and marketization. Possible positive and negative aspects of these challenges are analysed and potential solutions in order to minimize the losses and maximize the benefits are discussed. The article reflects the Lithuanian context in which new management challenges have to be dealt with. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39180
Updated:
2018-12-17 11:55:51
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: