The Characteristics of teacher leadership

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Characteristics of teacher leadership
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2010, Nr. 4 (53), p. 67-76
Keywords:
LT
Lietuvos bendrojo lavinimo mokykla; Lyderystė, lyderio savybės; Mokytojų lyderystė; Mokytojų lyderystės charakteristika; Mokytojų ugdymas.
EN
Characteristics of leadership; Lithuanian secondary school; Teacher leadership; The characteristics of teacher leadership; The teacher leadership.
Summary / Abstract:

LTNors paskutiniu metu atliekami tyrimai rodo, kad mokytojų vadovavimas yra susijęs su ugdymo kokybe, tačiau šis klausimas yra gana mažai tyrinėtas. Straipsnyje siekiama atskleisti Lietuvos mokyklų mokytojams būdingas vadovavimo savybes bei nustatyti ryšį tarp mokytojų vadovavimo ir kitų sociodemografinių veiksnių (lyties, amžiaus, mokyklos tipo, dėstomo dalyko, išsilavinimo ir kt.). Visoje Lietuvoje atliktoje apklausoje dalyvavo 394 mokytojai. Nustatyta, kad Lietuvos mokyklų mokytojams būdingi tokios vadovavimo savybės: aukšti asmeniniai standartai ir noras būti geriausiu; stipri vizija ir lojalumas; gebėjimas įveikti baimę ir stresą; gebėjimas realistiškai įvertinti situacijas darbe; atsakomybės jausmas; ryžtas siekti rezultatų ir gebėjimas motyvuoti mokinius bei kolegas. Vadovavimo savybės labiau būdingi mokytojams su aukštesne kvalifikacijos kategorija, taip pat mokytojams, kurie nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo programose. Lyginat mokytojus, kurie užima ir kurie neužima vadovaujančias pozicijas, nustatyta, kad vadovavimo savybės labiau būdingi vadovams. Nenustatyta sąsajų tarp vadovavimo savybių ir lyties, amžiaus, mokyklos tipo, dėstomo dalyko, darbo patirties. Gautų rezultatų analizė leidžia teigti, kad tyrime dalyvavusių mokytojų vadovavimo savybės yra gana stipriai išreikštos. Labiausiai išreikšta atsakomybės jausmas, aukšti asmeniniai standartai/tikslai būti geriausiu, aiški vizija ir stiprus lojalumas. Gana stipriai yra išreikštos tokios savybės kaip gebėjimas realistiškai įvertinti situaciją, komandos motyvavimas, ryžtingumas ir savikontrolė.

ENThe research in the field of teacher leadership in Lithuania as well as in other countries is especially desiderated, though the facts proclaiming that the teacher leadership influences the quality of education exist. Therefore, the research in the teacher leadership is considered to be practically relevant and academically new enough. The purpose of this article is to reveal the characteristics of the leadership typical to the teachers of Lithuanian secondary schools and to determine the connection between the teacher leadership and some other sociodemographic characteristics of teachers. For this purpose, the survey in written form of 394 teachers from different regions of the country has been carried out by using specially created instrument. By this research, it has been revealed that, generally, in Lithuanian secondary schools, the characteristics of the teacher leadership are quite strongly expressed. Equally, the survey has been revealed the connection between the characteristics of teacher leadership and other sociodemographic characteristics of theirs. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28744
Updated:
2018-12-17 12:50:15
Metrics:
Views: 24    Downloads: 11
Export: