Lyderystės charakteristikos bendrojo lavinimo mokykloje : išorės audito ataskaitų kokybinė analizė.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyderystės charakteristikos bendrojo lavinimo mokykloje: išorės audito ataskaitų kokybinė analizė
Alternative Title:
Characteristics of the leadership in the secondary school: the qualitative diagnostics of the shool assessment reports
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaišiadorys; Prienai; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Širvintos; Ukmergė; Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi tyrimo (naudojant mokslinės literatūros analizę ir aprašomąją dokumentų turinio analizę) rezultatai: 1) analizuota švietimo (ugdymo) lyderystės samprata, išskiriant raiškos tipus ir lygmenis, 2) nustatytos lyderystės raiškos bendrojo lavinimo mokyklose formos ir tendencijos, padedančios numatyti tolimesnius mokyklų veiklos tobulinimo aspektus ir kryptis. Duomenų analizei pasirinkta 50 visų tipų bendrojo lavinimo mokyklų iš Kauno, Šiaulių miestų, Prienų, Kaišiadorių, Ukmergės, Širvintų rajonų veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaitų, kurias pateikė išoriniai auditoriai. Tyrimo rezultatai rodo, jog bendrojo lavinimo mokyklų vadovai pasižymi tiesioginei, transakcinei ir transformacinei lyderystėms būdingomis charakteristikomis, jie profesinėje veikloje dažniausiai taiko operacinės lyderystės skiriamuosius ypatumus. Neišryškinta (ar pasireiškia fragmentuotai) strateginei lyderystei būdingi elementai: vizijos turėjimas, gebėjimas viziją paversti tikslais ir juos paskleisti. Potencialūs lyderiai šalies mokyklose yra antrosios valdymo grandies atstovai (direktorių pavaduotojai) bei su tradicine vadybine veikla mažai susiję darbuotojai: socialinis pedagogas, bibliotekininkas, logopedas, psichologas, o formalūs vadovai bei formaliai sudarytų grupių, atsakingų už mokyklos strategijos formavimą ir realizavimą (taigi, ir strateginės lyderystės funkcijų realizavimą) atstovai [...] nėra atpažįstami kaip strateginiai (ar apskritai) lyderiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lyderystė mokykloje; Lyderystės stiliai; Lyderystės apraiškos; Turinio analizė; School leadership; Leadership styles; Leadership; Manifestation; Descriptive content analysis.

ENThe article introduces with the results of the qualitative diagnostics of the school assessment reports in the context of the school leadership manifestation. The aim of the research is to develop and to show characteristics of the school leadership manifestation in different groups of the school community. Research methods that were used are scientific literature analysis and documentary descriptive content analysis. Sample consisted of 50 different type schools' assessment reports all around Lithuania. Research revealed that vice-head of the school, social pedagogue, speech therapist, psychologist and librarian are leaders in school community. Head - teachers and teams that are responsible for a realization of strategic leadership competencies lack them. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13895
Updated:
2018-12-17 12:00:13
Metrics:
Views: 59    Downloads: 18
Export: