EUR-Lex duomenų bazės generalinio advokato išvadų vertimas iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą: šalutinių pažyminio sakinių atvejo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
EUR-Lex duomenų bazės generalinio advokato išvadų vertimas iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą: šalutinių pažyminio sakinių atvejo analizė
Alternative Title:
Translation of the advocate-general’s opinions from French into Lithuanian in EUR-Lex database: a case study of relative clauses
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2020, Nr. 37, p. 20-36
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTEUR-Lex teisės srities dokumentų vertimų įtaka originaliai ir verstinei lietuvių administracinei teisės kalbai lėmė pastarojo dešimtmečio lingvistų ir vertimo tyrėjų susidomėjimą kintančia administracine lietuvių kalba. Šiame straipsnyje, kurio tyrimo objektu pasirinkti prancūzų kalbos teisės tekstams būdingi šalutiniai pažyminio sakiniai, papildantys pagrindinio sakinio referentą dalykine informacija ir einantys po pažymimojo žodžio, analizuojama teisės tekstų vertimo iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą tema. Straipsnio tikslas – ištirti ES Teisingumo Teismo generalinio advokato išvadų, rašytų prancūzų kalba, šalutinių pažyminio sakinių vartojimo ypatumus, jų semantinio turinio perteikimo lietuvių kalba sprendimus ir su tyrimo objektu susijusius žanrinius analizuojamų tekstų požymius. Atliktas daugiakalbės EUR-Lex dokumentų duomenų bazės generalinio advokato išvadų tyrimas leido pastebėti prancūzų kalbos teisės tekstams būdingų šalutinių pažyminio sakinių kiekybinio pasiskirstymo ir jungimo prie pagrindinio sakinio ypatumus, kurie patikslino mokslinėje literatūroje aprašytas jų vartojimo administracinėje kalboje tendencijas. Holistinis šių sakinių vertimo į lietuvių kalbą tyrimas atskleidė kiekybiškai reikšmingą vertimo sprendimų pasiskirstymą, diferencinius verstinės teisės kalbos požymius ir kognityvinės vertėjo patirties svarbą interpretuojant turinį ir sprendžiant jo raiškos klausimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisės kalba; Interpretacinė vertimo teorija ir metodologija; Vertimo sprendimas; Šalutinis pažyminio sakinys; Holistinė samprata; Administrative language of law; Interpretative translation theory and methodology; Translation solution; Holistic concept.

ENOver the past decade, the influence of translations of EUR-Lex legal douments on the original and translated Lithuanian administrative legal language had an impact on the decision of linguists and translation researchers to study the changing administrative Lithuanian language. The research object of this article is relative clauses which are specific to the French legal texts and which complement the subject content of the main sentence. In this article, the author examines the content of the above-mentioned relative clauses from the point of view of French interpretive translation theory and methodology. The author has an aim to identify the peculiarities of the use of relative clauses in French version of the opinions of the Advocate General of the Court of Justice of the European Union, and to describe translation solutions of the relative clauses into Lithuanian as well as genre characteristics of the translated texts. The study of the Advocate General’s opinions in the multilingual database of EUR-Lex documents reveals frequency of the relative clauses and peculiarities of their linking to the main sentence in the French legal texts. The results of the research reveal the new tendencies of the use of relative clauses in the administrative language different from those described in the scientific literature. The research of the translation of these sentences into Lithuanian indicated the frequency of translation solutions, the differential features of the translated legal language and the importance of translator's cognitive experience in the interpretation process of the content. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.sal.1.37.25120
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91594
Updated:
2021-04-10 15:24:59
Metrics:
Views: 44    Downloads: 8
Export: