Prielinksnis apie administracinėje lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prielinksnis apie administracinėje lietuvių kalboje
Alternative Title:
Preposition 'apie' in the administrative Lithuanian language
In the Journal:
Bendrinė kalba [Standard Language]. 2018, 91, 1 pdf (11 p.)
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarus prielinksnio apie reikšmes žodynuose ir kituose kalbotyros darbuose išnagrinėti jo raiškos atvejus administracinėje kalboje ir prielinksnio apie konstrukcijos paplitimo priežastis ir konkurenciją. Žodynuose nurodoma, kad prielinksnio apie konstrukcijos vartojamos žymint kalbos ar minties objektą; žymint apytikrį laiką, matą, kiekį; žymint daiktą ar vietą, aplink kurią ar ties kuria kas vyksta ar daroma; su daiktavardžiais žymi daikto ar reiškinio požymį. Administracinėje kalboje prielinksnio apie konstrukcijos su veiksmažodžiais dažniausiai vartojamos kalbos ar minties objektui, o su daiktavardžiais – požymiui žymėti. Jų dažnumą lemia semantinės ypatybės – galimybė išreikšti pranešimo turinį, o tai ypač reikalinga administracinėje kalboje. Kitos reikšmės administracinei kalbai nelabai būdingos dėl šios kalbos vartojimo srities specifikos. Nors kalbos rekomendacijų leidiniuose pateikiama įvairių apribojimų dėl prielinksnio apie vartojimo, tačiau dėl savo semantikos šis prielinksnis yra reikalingas, ir kitos, konkuruojančios raiškos priemonės ne visuomet gali jį pakeisti. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to discuss cases of the occurrence, frequency and competition of the preposition apie in the administrative language. The discussion is based on the analysis of the preposition apie meanings in both dictionaries and other linguistic works. As outlined in the studied dictionaries, constructions with the preposition apie are used to indicate the following: the object of speech or thought; an approximate time, measure, quantity; the object or place of action; a feature of the object or phenomenon (when the preposition is used with nouns). In the administrative language, constructions with the preposition apie are most often used with verbs to indicate the object of speech or thought, whereas constructions with nouns are used to indicate features. Their frequency is determined by semantic properties, i.e. the possibility to convey the content of a message, which is vitally important in the administrative language. Other meanings are less frequent in the administrative language due to the particularity of this language type usage. Although various limitations for the preposition apie usage are outlined in language usage publications, due to its semantics, this preposition is much needed and may not always be replaced with competing means of expression. [From the publication]

ISSN:
2351-7204
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77572
Updated:
2021-03-10 10:21:16
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: