Žodžių "peržiūrėti" ir "peržiūra" vartojimas administracinėje kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžių "peržiūrėti" ir "peržiūra" vartojimas administracinėje kalboje
Alternative Title:
Use of words "peržiūrėti" and "peržiūra" in administrative language
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2013, 86, p. 112-123
Keywords:
LT
Žodžių reikšmė; Administracinė kalba; Leksika.
EN
Meaning of words; Administrative language; Lexis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarus žodžių „peržiūrėti“ ir „peržiūra“ pateikimą žodynuose, išnagrinėti realiąją jų vartoseną administraciniuose tekstuose ir pateikti siūlymus dėl šių žodžių reikšmių apibrėžimo žodynuose. Veiksmažodis „peržiūrėti“ ir jo vedinys „peržiūra“ dažnai vartojami administracinėje kalboje; tai patvirtina paieškos teisės aktų duomenų bazėse rezultatai. Tai administracinei kalbai būdingi žodžiai, nes jais reiškiami dalykai, susiję su teisinio reglamentavimo, kuris fiksuojamas dokumentuose, keitimu. Šių žodžių apibūdinimai lietuvių kalbos žodynuose („Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“, „Lietuvių kalbos žodyne“) yra nepakankami, todėl rengiant naujus žodynus, derėtų atkreipti dėmesį į pasikeitusią šių žodžių vartoseną administracinėje kalboje. Galima skirti keturias veiksmažodžio „peržiūrėti“ reikšmes, būdingas dabartinei administracinei kalbai: apžiūrėti, permesti akimis, peržiūrėti duomenis, informaciją, įrašą; patikrinti, t. y. nustatyti būklę, padėtį, paprastai siekiant ją pakeisti; pakeisti, patikslinti siekiant tam tikrų tikslų, priderinti prie pasikeitusių aplinkybių; persvarstyti, apsvarstyti iš naujo. Tikėtina, kad žodį „peržiūra“ administracinėje lietuvių kalboje skatina plisti vertimų poveikis. Taip manyti leidžia ir dokumentų, kuriuose pradėtas vartoti žodis „peržiūra“, priėmimo datos ir tų dokumentų verstinis pobūdis, ir statistiniai Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų viešųjų dokumentų bazės „EUR-lex“ duomenys. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe aim of the article is to discuss the presentation of the words "peržiūrėti" (to review) and "peržiūra" (a review) in dictionaries and to analyse their actual use in administrative texts as well as to provide recommendations on the definitions of these words in dictionaries. The verb "peržiūrėti" and its derivative "peržiūra" are often used in administrative language; it is also confirmed by the results of the search in the databases of legal acts. These words are characteristic of administrative language because they express matters relating to the change of legal regulation recorded in documents. The definitions of these words in the dictionaries of the Lithuanian language ("Dictionary of Modern Lithuanian", "Dictionary of Lithuanian") are not sufficient; therefore, attention should be paid to the changed use of these words in administrative language when compiling new dictionaries. Four meanings of the verb "peržiūrėti", characteristic of contemporary administrative language, can be distinguished: to take a look at, to scan through, to revise data, information, entry; to inspect, i.e. to determine the state, condition in order to change it; to change, update for specific purposes; to adapt to the new circumstances; to reconsider, to consider one more time. It is likely that the spread of the word "peržiūra" in Lithuanian is driven by the impact of translations. Such a conclusion is prompted by the dates of approval of documents that mark the beginning of the use of the word "peržiūra" and the translation type of such documents as well as statistical data of the database of EU legal acts and other public documents EUR-lex. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54718
Updated:
2020-01-13 14:54:14
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: