EU regulations : tendencies in translating lexical bundles from English into Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
EU regulations: tendencies in translating lexical bundles from English into Lithuanian
Alternative Title:
ES reglamentai: leksinių samplaikų vertimo iš anglų į lietuvių kalbą tendencijos
In the Journal:
Vertimo studijos. 2017, t. 10, p. 156-174
Keywords:
LT
ES teisės diskursas; Leksinių samplaikų vertimas; Leksinės samplaikos; Samplaikų deleksikalizacija; Samplaikų variantiškumas; Sustabarėjusi kalba; Teisės kalba; Tekstynas; Vertimas.
EN
Corpus; Delexicalisation of lexical bundles; EU legal discourse; Formulaic language; Language of legal acts; Lexical bundles; Translation; Translation of lexical bundles; Variability of lexical bundles.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Biber et al. (2004) leksinių samplaikų tyrimo įžvalgomis ir Sinclair (1991) pastebėjimais, susijusiais su sustabarėjusios kalbos (angl. formulaic language) semantiniu nedalomumu (angl. compositionality of meaning) ir kai kurių vienetų deleksikalizacija, šiame tyrime nagrinėjamos keturių žodžių ilgio leksinės samplaikos, randamos ES teisės diskurse anglų kalba, daug dėmesio skiriant leksinių samplaikų semantinių ir struktūrinių ypatybių išlaikymui verčiant į lietuvių kalbą. Tyrime nagrinėjamos 43 leksinės samplaikos, išskirtos iš 59 579 žodžių apimties tyrimui sudaryto ES teisės anglų kalbos tekstyno, susidedančio iš penkių reglamentų, susijusių su maisto produktų ženklinimu ir ant maisto produktų leidžiamais vartoti teiginiais, tekstų. Tiriant nustatyta, kad leksinės samplaikos gali būti verčiamos į lietuvių kalbą pasitelkiant frazes ir šalutinius sakinius, pavienius leksinius žodžius, pavienius funkcinius žodžius, gramatinę linksnio kategoriją arba visai praleidžiamos vertime. Verčiant leksines samplaikas linkstama neilginti teksto. Dažniau pasitaiko trumpesni atitikmenys. Kai kurių samplaikų vertimas itin įvairus – jos verčiamos vienu daiktavardžiu, prielinksniu, fraze arba praleidžiamos. Labiau linkstama rinktis veiksmažodines, o ne daiktavardines frazes. Kelios samplaikos turi lietuvių kalboje labai stabilius atitikmenis. Šios tendencijos susijusios su santykinai neilga teisės kalbos vertimo į lietuvių kalbą tradicija, samplaikų variantiškumu originalo kalboje, ryškia kai kurių iš jų deleksikalizacija ir, manytina, individualiu vertėjo pasirinkimu. [Iš leidinio]

ENBased on the theoretical framework of lexical bundle research developed by Biber et al. (2004) and on Sinclair’s (1991) observations on the compositionality of meaning and delexicalisation of formulaic language, the present study analyses four-word lexical bundles found in English EU legal discourse, focusing on their structural and semantic properties and tendencies of their translation into Lithuanian. The study examines a selection of 43 lexical bundles with a total of 791 unique instances in the corpus, extracted from a self-designed 59,579-word corpus representing EU legal English comprised of five regulations on health claims and food labelling. The results show that lexical bundles can be rendered into Lithuanian as single lexical or function words, phrases, dependent clauses, through the grammatical category of case, or omitted altogether. The length of the translated bundles suggests that there is a tendency to choose a shorter way of rendering them into Lithuanian. High variability of the translations of some lexical bundles points to a lack of their stability in Lithuanian, which might be due to a number of reasons, including a lack of agreement among translators and a much shorter tradition of legal translation into Lithuanian. [From the publication]

ISSN:
2029-7033
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76931
Updated:
2020-07-28 20:31:09
Metrics:
Views: 40
Export: