Ūkis ir visuomenė Lietuvos priešistorėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkis ir visuomenė Lietuvos priešistorėje
Alternative Title:
Lithuanian prehistory: economy and society
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015.
Pages:
t. (t. 1, 319 p.)
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas. Gamtos, geografinių, geopolitinių sąlygų ir kaimyninių kultūrų įtaka priešistorės ūkio ir visuomenės raidai Lietuvoje — Ikiholoceninio laikotarpio fauna ir flora Lietuvoje bei jų įtaka žmonių gyvensenai — Ankstyviausi faunos ir floros pavyzdžiai Lietuvos teritorijoje — Vėlyvasis paleolitas — Gamtinių sąlygų kaita ir žmonių gyvensenos galimybės paleolito laikotarpiu — Paleolito bendruomenių ūkis — Titnago žaliavos gavyba ir naudojimas — Paleolito gyvenviečių struktūra ir gyvensena — Paleolito bendruomenių ūkio pobūdis ir visuomenės struktūra — Ankstyvojo ir vidurinio holoceno žmonių gyvensena Lietuvos teritorijoje — Mezolitas — Gamtinių sąlygų kaita ir žmonių gyvensena mezolito laikotarpiu — Ankstyvojo holoceno fauna — Ankstyvojo holoceno flora ir rankiojimas — Mezolito bendruomenių ūkio struktūra — Gyvenviečių struktūra — Mezolito bendruomenių ūkio pobūdis ir visuomenės struktūra — Neolitas — Gamtinių sąlygų ir kultūrinio kraštovaizdžio kaita neolito laikotarpiu — Neolito laikotarpio gamtiniai ir ūkiniai mikroregionai — Miškų ir agrarinio neolito bendruomenių ekonominė organizacija — Miškų neolito bendruomenių gyvensena — Pasisavinamasis ūkis — Polinių pastatų paplitimas ir paskirtis — Rankiojamasis ūkis — Žaliavos gavyba: titnago gavyba, gabenimas — Gintaro gavyba, apdirbimas ir eksportas — Pamarių kultūros bendruomenių ūkininkavimo ypatumai — Miškų neolito bendruomenių gamybinis ūkis — Gyvulininkystė ir žemdirbystė — Agrarinio neolito bendruomenių gyvensena — Rutulinių amforų ir virvelinės keramikos kultūrų bendruomenių poveikis neolitizacijos procesui Lietuvoje — Neolito bendruomenių visuomenės struktūra — Neolitizacijos ypatumai Lietuvoje — Bronzos amžius — Gamtinių sąlygų kaitos įtaka bronzos amžiaus gyventojų ūkiui — Gamtinės aplinkos kaita ir ūkiniai regionai —Perėjimo iš vėlyvojo neolito į ankstyvąjį bronzos amžių ūkiniai ypatumai — Ūkio raida ankstyvajame bronzos amžiuje — Ūkiniai mikroregionai — Arklininkystės pradžia — Visuomenės struktūra ankstyvajame bronzos amžiuje — Bendruomenės struktūros pokyčiai — Ūkio raida viduriniame bronzos amžiuje — Gamtinių sąlygų raida ir gyvenviečių lokalizacijos kaitos priežastys — Ūkio raidos ypatumai ir ūkiniai regionai Lietuvoje — Visuomenės struktūra viduriniame bronzos amžiuje — Ūkio raida vėlyvajame bronzos amžiuje — Gamtinių sąlygų raida ir gyvenviečių lokalizacijos kaitos priežastys — Bendruomenių ekonominė organizacija, ūkiniai regionai — Piliakalnių pasirodymas – visuomenės ūkinės ir socialinės struktūros raidos rezultatas — Visuomenės struktūra vėlyvajame bronzos amžiuje — Ankstyvasis geležies amžius — Gamtinių sąlygų kaitos įtaka ankstyvojo geležies amžiaus gyventojų ūkiui: gamtiniai ir ūkiniai regionai — Rytų Lietuvos, Žemaičių aukštumos ir Lietuvos pajūrio palyginamoji ūkio raida — Rytų ir Vakarų Lietuvos bendruomenių socialinės struktūros ypatumai — Išvados — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Akmens amžius / Stone Age; Akmens amžius / Stone Age; Ankstyvųjų metalų laikotarpis; Archeologija / Archaeology; Archeologiniai radiniai / Artefacts; Lietuvos priešistorė.
EN
Pre-history of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTMonografija „Ūkis ir visuomenė Lietuvos priešistorėje“, I tomas, yra mokslinė studija, kurioje aptariami Lietuvos priešistorės – akmens amžiaus ir ankstyvųjų metalų laikotarpio – ūkio ir visuomenės raidos klausimai, remiantis archeologinės, bioarcheologinės, paleobotaninės, gamtinės kaitos ir fizikinių mokslų tyrimų duomenimis. Ypatingas dėmesys skiriamas pasisavinamojo ir gamybinio ūkio plėtotei, neolitizacijos raidos ypatumų formavimuisi, metalurgijos, mainų įtakai ūkiui atskiruose Lietuvos regionuose. Darbe išryškinamas visuomenės sąrangos ir socialinės hierarchijos formavimasis atskirais Lietuvos priešistorės laikotarpiais. Monografija skirta ne tik akmens amžiaus ir ankstyvųjų metalų laikotarpio tyrinėtojams, bet ir plačiajai akademinei auditorijai.

ENIn the studies on the pre-history of Lithuania over the BC time period, little attention has so far been paid to the economic and social development. After the systematisation of Lithuanian archaeological materials, their chronology, and the data of zooarchaeology, paleobotany, natural changes, stable isotopes, metallography, and raw material extraction received from the excavated sites of the BC period, reader is presented with the latest research findings related to the economic and social development during the above mentioned period. [...]. [From the publication]

ISBN:
9789955188766 (bendras); 9789955188773 (t. 1)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57609
Updated:
2022-02-18 12:55:05
Metrics:
Views: 48
Export: