Kaimiškųjų regionų gyvybingumo veiksniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimiškųjų regionų gyvybingumo veiksniai
Alternative Title:
Vitality factors of rural regions
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2016.
Pages:
1 pdf (99 p.)
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Santrauka — Summary — Paveikslų sąrašas — Lentelių sąrašas — Įvadas — Kaimo gyvybingumą lemiančių veiksnių skirtumai industriniame ir poindustriniame visuomenės raidos etapuose / Dalia Vidickienė — Poindustrinio Lietuvos kaimo gyvybingumas ir jį lemiančių veiksnių svarba / Živilė Gedminaitė-Raudonė, Dalia Vidickienė — Lietuvos kaimo gyvybingumą didinančių veiksnių panaudojimas / Rita Vilkė, Živilė Gedminaitė-Raudonė, Dalia Vidickienė — Išvados ir rekomendacijos — Literatūros sąrašas.
Summary / Abstract:

LTSocialiniai ir ekonominiai pokyčiai, ypač susijusieji su sumažėjusiu žemės ūkio sektoriaus vaidmeniu kaimo ekonomikoje, keičia kaimo bendruomenių gyvenimą ir žmonių motyvaciją gyventi kaime. Dauguma šių pokyčių yra visuomenės perėjimo į poindustrinį evoliucijos etapą komponentai, sąlygojantys naujus kaimo gyvybingumo sėkmės veiksnius, iš esmės besiskiriančius nuo sėkmės veiksnių, būdingų kaimo industrializavimo etapui. Šiuo tyrimu siekiama identifikuoti svarbiausius veiksnius, kurie lemia poindustrinio kaimo gyvybingumą ir gali būti panaudoti transformuojant industrines kaimo gyvenvietes bei priimant ar vertinant kaimo regionų strateginio valdymo sprendimus šalyse, perėjusiose į poindustrinį visuomenės evoliucijos etapą. Tyrimas yra aiškinamojo pobūdžio ir grindžiamas holistiniu požiūriu. Siekiant geriau atskleisti mokslininkų požiūrių į kaimo gyvybingumą įvairovę ir jų kaitos dėsningumus viešosios vadybos aspektu, pagrindinių kaimiškųjų regionų gyvybingumo veiksnių identifikavimas buvo atliekamas taikant evoliucinę, veikėjų ir sisteminę metodologijas. [...].

ENThe social and economic developments, in particular those related to the declined agricultural sector’s role in the rural economy, keep changing the lives of rural communities as well as people‘s motivation to live in rural areas. Most of these changes are the components of transition to post-industrial society evolution phase, which result in new success factors for rural vitality, fundamentally different from the success factors, specific to rural industrialization phase. This study aims to identify the most important factors that lead to post-industrial rural vitality and can be used for transforming the industrialized rural settlements, and adopting or evaluating strategic management decisions for rural areas in countries, having stepped onto the post-industrial society‘s evolution stage. The study is explanatory in its nature and is based on a holistic approach. In order to better disclose the scientific approaches to rural vitality and diversity of their change patterns from public management point of view, identification of the main factors for rural regions‘ vitality was carried out according to the evolutionary, actors and systematic methodologies.The first chapter presents the evolutionary point of view, based on analysis of society's economic system change and elucidate the factors which caused the vitality of rural industrial society, the relation of these factors towards essential innovations in the main rural population‘s economic activity – agriculture, and the reasons for their decreased effects further. The new important determinants of rural vitality in post-industrial society and conditions for them to arise are discussed. This particular aspect of analysis in changing factors is of top importance for rural policy makers, because if there are causes and patterns for explaining the dominance of one or other factors in certain periods of time, they become the reference point for the formation of rural development policy. The second chapter of the study presents the results of empirical research in accordance to the post-industrial rural vitality factors, identified in the first part of the study, their importance and extent in Lithuania using the existing database of statistical indicators and published special studies. The results empirically confirm the importance of six post-industrial rural vitality success factors in Lithuanian village from the simplest rural development stage to the most complex one. The third chapter of the study is developed using multiple explanatory case study. Carefully selected cases illustrate each evolutionary stage of post-industrial rural development alongside its critical success factors‘ empowerment mechanisms for rural vitality. The five case studies enable to explain more detail how and why the analyzed villages were able to embrace effectively certain post-industrial rural vitality success factors. [From the publication]

ISBN:
9789955481607
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73074
Updated:
2022-07-19 09:18:25
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: