Lietuvos gyventojų vidaus migracijos teritoriniai ypatumai XXI a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gyventojų vidaus migracijos teritoriniai ypatumai XXI a
Alternative Title:
Territorial features of internal migration of Lithuanian population in the XXI century
In the Journal:
Lietuvos socialinė raida. 2016, Nr. 5, p. 9-24. Lietuvos socialinė raida: teritorinis aspektas
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama nustatyti, kokią įtaką Lietuvos gyventojų teritorinės organizacijos kaitai turi migracija šalies viduje. Tyrimas atliktas kiekybiniais metodais, naudojant gyventojų surašymo ir kitus statistinius duomenis, suteikiančius informacijos apie vidaus migraciją. Siekiant objektyviau įvertinti tiriamą reiškinį, analizė atliekama skirtingais teritoriniais lygmenimis. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad būtent vidaus migracija labiausiai prisideda prie didėjančių teritorinių skirtumų ir socioerdvinės struktūros kaitos Lietuvoje. Nustatytos pagrindinės vidaus migracijos srautų kryptys ir jų sudėtis. Rezultatai rodo, kad vidaus migracija Lietuvoje yra labai selektyvi, t. y. skirtingos žmonių grupės pasižymi skirtingu potencialu keisti gyvenamąją vietą, be to, migracijos kryptys yra stipriai susijusios su žmonių asmeninėmis charakteristikomis. Tai leidžia patvirtinti darbe iškeltą hipotezę, kad teritorinės organizacijos kaita yra neatsiejama nuo socioerdvinės struktūros kaitos ir pasireiškia visos šalies mastu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Miestų regionai; Netolygus regionų vystymasis; Netolygus regionų vystymasis, Lietuva; Socioerdvinė kaita; Vidaus migracija; City regions; City-regions; Internal migration; Lithuania; Socio spatial change; Socio-spatial change; Uneven regional development.

ENThis paper aims to determine the influence of internal migration on the changes of the residential differentiation in Lithuania. It is a study based on the quantitative methods and it uses Lithuanian census data and some other statistical sources that give information on internal migration. The analysis is performed at the different territorial levels in order to obtain more objective results. The outcomes of this study suggest that internal migrations, rather than emigration and natural change, contribute the most to the increasing spatial disparities and socio-spatial change in Lithuania. The directions and composition of the main migration flows were identified. The results show that internal migrations are very selective in Lithuania - different groups of the population have different potential to change their residential location, and, in addition, the destination of migration is strongly related to the personal characteristics. The existing phenomenon could be called population “sorting”, when the “less successful” people are accumulating in the rural regions without the growth potential, and the “successful” people are concentrating in the city-regions, which are the main and by far the only economic growth centres in the country. The regions, which already have less favour conditions for economic development, will continue to decline. Thus the socio-spatial contrasts are rapidly increasing in Lithuania. This confirms the hypothesis of the research that the change of territorial organization goes in line with the socio-spatial change, and it can be seen nationwide. [From the publication]

ISSN:
2029-963X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65370
Updated:
2021-03-17 17:09:54
Metrics:
Views: 41    Downloads: 5
Export: