Social infrastructure services for promoting local community wellbeing in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social infrastructure services for promoting local community wellbeing in Lithuania
In the Journal:
European countryside. 2018, vol. 10, no. 2, p. 340-354
Keywords:
LT
Socialinė infrastruktūra; Socialinės infrastruktūros paslaugos; Vietos bendruomenė; Kaimo vietovės; Gerovė.
EN
Social infrastructure; Social infrastructure services; Local community; Rural areas; Wellbeing.
Summary / Abstract:

LTSocialinė infrastruktūra dažnai apibrėžiama, kaip įvairios paslaugos teikiamos vietos gyventojams (bendruomenei), patogumai ir viešos erdvės, ryšius ir bendravimo tinklus tarp vietos gyventojų formuojantis vietovės elementas. Taip pat pažymėtina, kad socialinė infrastruktūra gali būti vertinama ir kaip svarbus veiksnys sukuriantis sąlygas sėkmingesnei integracijai ir dalyvavimui visuomeniniame gyvenime, atveria didesnes galimybes vietos gyventojams, užtikrina žmogiškųjų teisių realizavimą, prisideda prie aukštesnės gyvenimo gerovės kūrimo. Socialinės infrastruktūros paslaugų svarbos vietos bendruomenės gyvenimo gerovei klausimas Lietuvos socialinių mokslų diskurse išplėtotas nepakankamai. Šiame straipsnyje keliamas tyrimo tikslas – išanalizuoti, kaip socialinės infrastruktūros paslaugos prisideda ir skatina vietos benduomenės gerovę. Tyrimas buvo atliktas pritaikius teorinius ir empirinius tyrimo metodus. Tyrimo rezultatai parodė, kad poreikių socialinės infrastruktūros paslaugoms nustatymas gyventojų gerovės kontekste yra per mažai nagrinėjamas, nors ir yra neabejotina sąlyga siekiant aukštesnės jų gyvenimo gerovės. Socialinės infrastruktūros paslaugų teikimas sudaro galimybes aukštesnei gyvenimo gerovei formuotis ir tikslinga dėmesį atkreipti į šių paslaugų teikimo galimybes pagal gyvenamąją vietovę, atsižvelgti į tai, kaip vietos gyventojai jaučiasi ir vertina šias paslaugas bei kaip vertina savo būsimą gyvenimą. [Iš leidinio]

ENSocial infrastructure is largely related to various services for community, facilities and public spaces, relationships and networks among local community members. It is therefore obvious that social infrastructure could be viewed as an important factor for creating better opportunities for integration and participation in society, fostering functional capabilities of a community, acknowledging human rights, improving judgements related to overall life satisfaction. The links between social infrastructure services and focus on local community wellbeing in Lithuanian’s social science discourse has not been substantiated sufficiently yet. Consequently, this article aims at disclosing the importance of social infrastructure services in promotion of local community wellbeing. The research question of this article is formulated as follows: how social infrastructure services contribute and could promote wellbeing of local community. The methodological background is based on both theoretical and empirical findings pertaining to the topic. The research results have suggested that the need of local community for social infrastructure services should be evaluated more carefully in the context of wellbeing. These services have been found to play significant role in reaching a certain level of wellbeing in view of the place where people live, how they feel and how to evaluate the future of their living. [From the publication]

DOI:
10.2478/euco-2018-0020
ISSN:
1803-8417
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82700
Updated:
2022-02-19 16:06:56
Metrics:
Views: 9    Downloads: 8
Export: