Emocinė vertybių internalizacija paauglystėje.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emocinė vertybių internalizacija paauglystėje
Alternative Title:
Internalisation of emotional values in adolescence
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 55, p. 19-26
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos dvasinės būties sąsajos su emociniais išgyvenimais, atskleidžiami jų filosofiniai, psichologiniai bei pedagoginiai pamatai. Nurodomi vyresniųjų paauglių dvasinių vertybių išgyvenimo ypatumai: dažnumas, šaltiniai, koreliaciniai ryšiai. Dvasingumas savo empirine forma gali būti išreikštas ir įgyvendintas kaip išgyvenimas. Taip galima manyti, pasitelkus žmonių santykį su vertybėmis: tiesa, gėriu, grožiu. Šios srities tyrimų rezultatai atskleidė, jog paaugliams artimiausia gėrio suvokimo dimensija yra tokia: 64% paauglių daugiausia vertino bendravimą, 61,4% – altruistinius išgyvenimus. Atitinkamai estetikai buvo palankūs 45,7%, gnostikai – 36,4%, religingumui – 28, 5%. Tuo pačiu metu aukštus įvertinimus gavo įpročio išgyvenimas (63, 2%) bei hedonistinės vertybės (57,8%). Tyrimas atskleidė reikšmingą išgyvenimų gausumą, bet stiprios sąsajos tarp atskirų įvardijamų išgyvenimų neišryškėjo. Labiausiai pastebimi pozityvūs santykiai pagal tyrimo duomenis egzistuoja tarp altruistinių išgyvenimų ir šių vertybių: mokslo, tikėjimo, mokytojų, tėvų. Tuo tarpu su bendravimo (komunikaciniais) išgyvenimais susiję vertybės yra draugai, menas, kūryba, laisvalaikis. Išgyvenimai, kurie neturi santykio su dvasinėmis vertybėmis yra susiję su narkotikais, pramogomis, seksu ir koreliuoja su pugnistiniais bei hedonistiniais jausmais. Būtinas paauglių dvasinio tapsmo veiksnys – pedagoginė pagalba, nes visų jų dvasinių išgyvenimų, o ypač gnostinių, lygis nėra aukštas, o pozityvios jausmų koreliacijos – silpnos. Tačiau jos yra prasmingos ir atspindi pedagoginės sąveikos prioritetus.Reikšminiai žodžiai: Emocinės vertybės; Vertybių internacionalizacija; Paauglystė; Emotional values; Values internalization; Adolescence.

ENSpirituality in its empirical form can be expressed by lived out feelings. Such experience stems from the relations of person to values, such as truth, goodness and beauty. Results of research in this field revealed nearest to teenagers understanding dimension of goodness: 64 per cent of teenagers gave the most positive marks to communication and 61.4 per cent to altruistic feelings. Accordingly, the aesthetic feelings were indicated by 45.7 per cent, Gnostic by 36.4 per cent and religious by 28.5 per cent. At that time, practical feelings were highly evaluated by 63.2 per cent of respondents and hedonistic by 57.8 per cent. The research stated a market scope of feelings but not a strong relationship among themselves. The most significant positive correlations were observed among altruistic feelings and the following: studying (r=0.112), faith (r=0.101), teachers (r=0.090), parents (r=0.082); and communicative feelings: with friends, art (r=0.161), creation (r=0.144) and entertainment (r=0.131). The scope of feelings that are not related to spiritual values focus around entertainment and sexual abuse. Significant correlations exist between these with phynistic (r=0.132, r=0.104, r=0.180) and hedonistic (r=0.128, r=0.166, r=0.118). [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8554
Updated:
2018-12-20 22:53:21
Metrics:
Views: 63    Downloads: 7
Export: