Dvasinių vertybių įkūnijimas paauglių elgesyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvasinių vertybių įkūnijimas paauglių elgesyje
Alternative Title:
Embodiment of spiritual values into teenagers' behaviour
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2004, t. 13, p. 53-61
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama dvasingumo samprata, grindžiama dvasinių vertybių internalizacija. Paauglystėje nesudarius sąlygų dvasinių vertybių internalizacijai, gali suvešėti materialinės, merkantilinės vertybės, užkertančios kelią asmenų ir žmonijos vienijimuisi, dažnėja destruktyvūs poelgiai. Sykiu kyla grėsmė paauglių asmenybės raidai. Suprantant dvasinių vertybių įkūnijimo svarbą, tyrimo objektu buvo pasirinktas paauglių elgesys. Siekta išryškinti vertybes, kuriomis paaugliai grindžia savo poelgius. Tyrime taikyti šie metodai: a) vertybių aprašas, sudarytas pagal autorės parengtą dvasingumo modelį; b) uždara anketa, kuria vertintas paauglių elgesio savarankiškumas ir jų išgyvenimų šaltiniai; c) modifikuotas B. Dodonovo vertybinių išgyvenimų testas. Duomenys apdoroti SPSS programa. Tyrimo imtis - 1257 VII-IX klasių moksleiviai, besimokantys įvairaus tipo miesto ir kaimo bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrimu nustatytos dažniausiai ir rečiausiai paauglių elgesiu įkūnijamos vertybės. Nurodoma, kad bendraklasių elgesio vertinimai turi sąsajas su pačių paauglių savo elgesio vertinimais. Pagal vidinį suderinamumą paauglių poelgiai telkiasi apie pagarbumą, altruizmą, toleranciją, kūrybiškumą ir empatiškumą. Dvasinių vertybių internalizacija elgesio lygmeniu turi gilias sąsajas su kognityvuoju ir emociniu vertybių internalizacijos lygmenimis. Tik atsižvelgus į jų visų ypatumus galima daryti pozityvią įtaką paauglių elgesiui.Reikšminiai žodžiai: Dvasingumas; Dvasinės vertybės; Internalizacija.

ENSpirituality is revealed through the realization of spiritual values in behaviour. The research reveals that teenagers usually are loyal, compassionate, respectful, and having a good sense of humour. However, the empirical manifestations of honesty, sensitivity, dignity, admiration, etc. are indicated more rarely. Therefore, even the most stabilized actions disclose only their fragmentary nature. Most rarely teenagers embody altruism, sanctity and sensitivity to beauty. The classmates value their peers' behaviour similarly, but there appears even a bigger dichotomy: more teenagers, who embody spiritual values, are noted, and the number of those who do not embody these values is even bigger. Consequently, an unfavourable, fragmentary space is formed for the internalization of spiritual values. Only a third of teenagers claim that their behaviour is independent. Most frequently it is associated with wisdom, honesty and responsibility. The spiritual values, on which teenagers' actions are grounded, are interconnected. However, there stand out the sense of humour and creativity, which have no deeper links with the values of morality and faith. This way, the prerequisites for the appearance of interrelationship and self-expression problems are formed. The internalization of spiritual values on the behavioural plane has deep connections with the internalization planes of cognitive and emotional values. Therefore, a positive pedagogical assistance is possible only having in mind the peculiarities of all the components. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17574
Updated:
2018-12-17 11:23:43
Metrics:
Views: 56    Downloads: 6
Export: