Mokesčių teisė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių teisė
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2003.
Pages:
287 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — I skyrius. Mokesčiai - pagrindinis valstybės pajamų surinkimo būdas — II skyrius. Mokesčių teisės esmė — III skyrius. Apmokestinimo tvarkos teisinis reglamentas — IV skyrius. Mokesčių administravimas — V skyrius. Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių sistema — VI skyrius. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus — 1 priedas. Knygoje minimų norminių teisės aktų sąrašas — 2 priedas. Sąvokų žodynėlis.
Keywords:
LT
Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LT[...] Nors pastaraisiais metais priimta daug mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų, apmokestinimo teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje šiandien tebelieka viena aktualiausių teisinio reguliavimo sričių. Tai lemia rinkos ekonomikos santykių įsitvirtinimas, užsienio kapitalo judėjimas, Lietuvos siekis integruotis į Europos Sąjungą bei kiti veiksniai. Be to, būtent mokesčiais Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, yra surenkama absoliuti dauguma valstybės (savivaldybiiO pajamų. Todėl gyvybiškai svarbu sukurti darnią ir veiksmingą, įstatymais pagrįstą valstybės mokesčių sistemą, kuri ne tik skatintų nacionalinės ekonomikos augimą, bet ir užtikrintų socialinį teisingumą, proporcingą bendros mokesčių naštos paskirstymą tarp atskirų mokesčių mokėtojų grupių, stabilias ir pakankamas valstybės (savivaldybių) pajamas, sudarytų sąlygas teisingai konkurencijai. Kita vertus, net ir tobuliausi įstatymai neišspręs problemii jeigu valstybė neturės pakankamai specialistų, gebančių kvalifikuotai taikyti priimtus mokesčių įstatymus praktikoje, jeigu nebus tinkamai vykdomas visuomenės švietimas apmokestinimo klausimais. Deja, tenka pripažinti, kad iki šiolei pasigendama specialios literatūros mokesčių teisės klausimais. Tikimės, šis leidinys bent iš dalies padės užpildyti šią spragą. Jis parengtas vadovaujantis Lietuvoje vyraujančia mokesčių samprata plačiąja prasme, atsižvelgiant į esamą mokestinių santykių teisinio reguliavimo būklę, į galiojančių teisės aktų pakeitimus, padarytus iki 2002 m. gruodžio l d., bei į besiformuojančią nacionalinės mokesčių teisės koncepciją. Leidinys turėtų būti naudingas ne tik teisės specialistams, bet ir visiems, besidomintiems apmokestinimo teisinio reguliavimo klausimais. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: Mokestinės lengvatos, mokesčių administravimas; Mokesčių teisė; Valstybės biudžetas; Valstybės pajamos, apmokestinimas; State budget, tax law; State income, taxation; Tax benefits, tax administration; Tax law.

ISBN:
9955557052
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84503
Updated:
2020-12-17 20:21:08
Metrics:
Views: 156
Export: