Налоговый омбудсмен - институция защиты прав налогоплательщиков

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaRusų kalba / Russian
AntraštėНалоговый омбудсмен - институция защиты прав налогоплательщиков
Autoriai
KnygojeTiesību pārkāpumu sekas publiskajās un privātajās tiesībās: zinātnisko rakstu krājums . 2006, P. 111-118
Reikšminiai žodžiai
LTobmudsmenas. pajamų mokestis; mokėtojų apsauga
ENombudsman; tax; the protection of taxpayers
Santrauka / Anotacija

LTDėl šiuolaikinės ekonomikos įvairumo ir dinamizmo ekonomikos dalyviai turi daug įvairių galimybių nuslėpti savo pajamas ir išvengti mokesčių mokėjimo. Todėl įstatymų leidėjai siekia kiek įmanoma išplėsti mokesčių administratoriaus teises, kad pastarasis galėtų kontroliuoti ekonomikos dalyvių finansinę veiklą ir todėl leidžia didelį savarankiškumą taikant šias teises. Mokesčių administratoriaus teisių išplėtimas sukelia problemas, nes gali būti sutrikdytas ekonominės ar finansinės veiklos organizavimas. Didelės savarankiškos mokesčių administratoriaus galios sudaro prezumpciją korupcijai ir sąlygoja sprendimus, kuriems trūksta skaidrumo. Nustatant mokesčių administratoriaus teises taikant priverstines procedūrines priemones reikia atsižvelgti į aplinkybes, kada tai gali sukelti grėsmę verslui ir destabilizuoti ekonomikos dalyvį, o taip pat padaryti žalą verslui. Taigi įstatymų leidėjas susiduria su būtinybe suderinti du priešingus dalykus: kontroliuoti ir susilaikyti nuo priverstinių procedūrinių priemonių taikymo ir taip pat garantuoti, kad bus nustatyti pažeidimai. Straipsnyje aprašoma priverstinių procedūrinių priemonių reforma suteikia ekonomikos dalyviui galimybę išvengti nenaudingų ir destruktyvių priemonių panaudojimo. Vietoje to, konfliktas tampa diskusijų objektu. Šią problemą gali išspręsti mokesčių ombudsmeno institucija, kuri galėtų funkcionuoti savarankiškai arba kartu su mokestinių ginčų sprendimo komisija. Mokesčių ombudsmenas galėtų padėti sprendžiant prieštaringus klausimus ir garantuojant teisingą savarankiškų mokesčių administratoriaus teisių panaudojimą.

ENDue to the diversity and dynamics of contemporary economy, economic stakeholders gain many possibilities to hide revenue and escape from taxes. Thus the legislators seek to broaden the rights of tax administrators granting them as much freedom as possible in order to enable them controlling financial activities of the economic stakeholders. Broad rights of tax administrators are problematic as this may destroy the organisation of economic and financial activities. Large powers of tax administrators presume corruption and enable making unclear decisions. The rights of tax administrators in the area of applying restrictive measures must be set taking into account that it may constitute a risk to business, destabilise economic stakeholder or damage its business. Thus the legislators face the necessity to coordinate two quite opposite things: control business and withhold from restrictive measures ensuring the identification of violations at the same time. The reform of restrictive measures described in the article allows economic stakeholders avoiding useless and destructive measures. Instead of them, conflict situation becomes a subject to discussion which may be solved by the institution of tax ombudsman functioning as an independent body or next to the Commission on Tax Disputes. Tax ombudsman may help in solving disputable questions and guarantee due use of independent rights of tax administrators.

ISBN9984-14-323-6
Mokslo sritis
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6545
Atnaujinta2014-01-18 17:22:01
Metrika Peržiūros: 2