Changes in the Imposition of Value Added Tax in Lithuania (1994-2004)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changes in the Imposition of Value Added Tax in Lithuania (1994-2004)
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 2 (47), p. 23-29
Keywords:
LT
Apmokestinimas; Biudžetas; Įplaukos; Mokesčiai / Taxes. Charges; Pridėtosios vertės mokestis; Teisiniai aktai ir įstatymai / Legal acts and laws.
EN
Budget; Imposition; Inflow; Tax; VAT rate.
Summary / Abstract:

LTPridėtinės vertės mokestis (PVM) Lietuvoje įvestas 1994 m. gegužės 1 d. Jis pakeitė bendrąjį akcizo mokestį. PVM yra netiesioginis mokestis. Nuo 1995 m. jis tapo svarbiausiu biudžeto pajamų šaltiniu. Tam turėjo įtakos mokestinės bazės plėtimas ir PVM lengvatų naikinimas. Pridėtinės vertės mokestį moka verslo įmonės, tačiau reali mokėjimo našta gula ant gyventojų pečių. PVM taiko apie 50 šalių, iš jų visos Europos Sąjungos (ES) šalys. Dažniausiai taikomi du lengvatiniai ir standartinis tarifai. Kai kurios prekės ir paslaugos iš viso neapmokestinamos. ES nustatytas minimalus leidžiamas 15 proc. standartinis tarifas. Lengvatiniai tarifai nereglamentuojami. Mažiausias yra Prancūzijoje 2,1 proc., o didžiausias 17 proc. – Suomijoje. Lengvatos dažniausiai taikomos maisto, farmacijos, medicinos gaminiams ir transporto paslaugoms. Tarp ES valstybių dėl PVM taikymo taisyklių nustatytos tam tikros išimtys ir pereinamieji laikotarpiai. Lietuva nuo 1994 iki 2004 metų panaikino daug lengvatų, apmokestino aukščiausiu 18 proc. tarifu maisto prekes, transporto paslaugas, butų šildymą. Iš ES šalių tik Danija apmokestina standartiniu tarifu maisto produktus. Lietuvoje yra nepalankiausios PVM apmokestinimo sąlygos, nes panaikintos gyvybiškai svarbios lengvatos, kurias lig šiol taiko savo gyventojams daugelis ES šalių. Tyrimo objektas – PVM tarifų kitimas Lietuvoje. Tyrimo tikslas – Lietuvos ir ES šalių pridėtinės vertės mokesčio tarifų lyginamoji analizė. Tyrimo metodai – norminių dokumentų, literatūros, statistinių duomenų analizė, duomenų grupavimas ir lyginamoji analizė.

ENThe value-added tax (VAT) was introduced in Lithuania on 1 May 1994 when it replaced the general excise duty. VAT is an indirect tax. Since 1995 it remains to be the key source of budgetary revenues. Such fact was determined by the expansion of the taxation base and abolition of VAT exemptions. VAT is paid by business undertakings, although the real tax burden is shouldered by the population. VAT is applied in app. 50 states, including all member states of the European Union (EU). Most usual are two types of rates: the standard and reduced rates. Several types of goods or services are exempt from VAT. The minimum VAT rate in the EU is 15 percent. Exemptions are not subject to regulation. The lowest rate is in France (2.1 %), while the highest (17 %) – in Finland. Reduced rates are mostly applied to food stuffs, pharmaceuticals and medicinal products as well as transportation services. EU member states apply certain exemptions and transitional periods with regard to VAT rules. From 1994 to 2004 Lithuania abolished many reduced rates and applied the highest possible (i.e. 18 %) rate on foodstuffs, transportation services and residential house heating. In the EU Denmark alone applies a standard rate to foodstuffs. In terms of VAT, Lithuania is the most unfavourable country, having abandoned the vital exemptions still applied by many EU member states. The subject of research – developments in VAT rates in Lithuania. The aim of the research – comparative analysis of VAT rates of Lithuania and EU member states Research methods used – analysis of rules and regulations, literature, statistics, grouping of data and comparative analysis.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5626
Updated:
2018-12-17 11:48:00
Metrics:
Views: 35    Downloads: 16
Export: