The ways of modelling and forecasting profit tax revenue in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The ways of modelling and forecasting profit tax revenue in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 73, p. 57-67
Keywords:
LT
Pelno mokesčiai; Pelno mokesčio įstatyminis reglamentavimas; Teisės aktų pakitimai; Modeliavimas ir prognozavimas.
EN
Profit tax revenue; Statutory elements of the profit tax; Changes of the legitimate order; Modelling and forecasting.
Summary / Abstract:

LT[…] Šio straipsnio tikslas — supažindinti su pelno mokesčio biudžetinių pajamų modeliavimu ir prognozavimu, kai, modeliuojant laiko eilutę, atsižvelgiama į įstatyminio reglamentavimo kaitą. Dėl to pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiami pagrindiniai pelno mokestį reglamentavusių įstatymų - Juridinių asmenų pelno mokesčio ir Pelno mokesčio - pakeitimai. Per šių įstatymų galiojimo laikotarpį įstatymų redakcijos keitė ir dažnai ne viena kartą pagrindinius mokesčio elementus: mokesčio objektą, mokesčio subjektą, nuostolių perkėlimo į kitus metus tvarką, mokesčio tarifus, avansinio pelno mokesčio skaičiavimo būdus, metinio pelno mokesčio mokėjimo terminus. Antroje dalyje aptariami pelno mokesčio modeliavimo etapai. Autorė akcentuoja makroekonometrinių ir mikrosimuliacinjų modelių taikymo idėją — į mokesčio pajamų modelį įtraukti įstatyminius mokesčių elementus. Straipsnyje siūloma pelno mokesčio biudžetinių pajamų rodiklį modeliuoti dviem etapais. Pirmu etapu siūloma modeliuoti ir prognozuoti pelno mokesčio bazę atitinkantį pelno rodiklį naudojant ko-reliacinius-regresinius metodus. Antru etapu reikia rasti pelno mokesčio pajamų funkciją, priklausančią nuo pelno rodiklio ir nuo įvairių įstatyminių mokesčio elementų, kurie padėtų kuo tiksliau apskaičiuoti (įvertinti) pelno mokesčio pajamas. Čia taip pat pateikiami pelno mokesčio pajamų funkcijų pavyzdžiai ir jų vertinimo rezultatai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe aim of this article is to review modelling and forecasting of revenues from profit tax, when account is taken of changes in the regulatory framework. The first part of the article analyses legislative amendments to the basic legal acts regulating profit tax, i.e. Law on Profit Tax of Legal Persons and the Law on Profit. During the period of validity of these two laws even the taxable base was amended more than once along with the subject and object of the tax, the procedure for carrying forward losses to the following financial year, tax rates, methods for calculating advance profit tax, payment deadlines of annual profit tax. The second part of the article discusses modelling stages of the profit tax. The author emphasises the idea of applying macro-economic and micro-simulation models which includes regulatory elements of tax. The article proposes modelling the indicator of budgetary revenues from profit tax in two stages. During the first stage it is proposed to model and forecast the profit indicator by means of correlation – regressive methods. The second stage involves the search for the revenues function of profit tax which depends on elements of profit indicator and various regulatory elements of tax that would be instrumental in calculating (assessing) more precise revenues from profit tax. The article also gives examples and evaluation results of revenue functions of profit taxi.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5276
Updated:
2018-12-20 23:09:43
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: